Zápal plic, pneumonie je zánětlivý proces odehrávající se v plicích, který může mít i fatální, smrtelné následky.

Zápaly plic můžeme dělit dle několika hledisek

Z pohledu délky trvání a průběhu:

 • Akutní ‒ trvají omezenou dobu, ne déle než 2 měsíce
 • Chronické ‒ trvají déle než 3 měsíce
 • Recidivující ‒ vracející se, opakující se zápal plic
 • Migrující ‒ plicní ložiska zánětu se objevují v různých částech plic

Z pohledu původu:

 • Infekční
 • Neinfekční ‒ kdy dojde k vdechnutí či aspiraci látky vyvolávající zánět a poškození plicní tkáně, tj. chemické plyny, kyseliny, ale i v případě vdechnutí obsahu žaludku při refluxní nemoci, polékové, postradiační, alergické.

Z pohledu šíření:

 • Komunitní ‒ rychlé šíření kolektivem
 • Nozokomiální ‒ získané pobytem ve zdravotnickém zařízení

Infekční pneumonie:

Infekční pneumonie mohou být velmi závažnými až smrtelnými nemocemi.

1. Bakteriální zápaly plic:

Nejvíce se setkáváme s bakteriálními pneumoniemi, kde jsou původci např. streptokoky, hemofily, pseudomonády či nitrobuněčnými patogeny ‒ chlamydiemi, mykoplazmaty aj. Není výjimkou, že bakteriální infekce se přidruží k již probíhající virové infekci.

Příznaky:

 • Vysoké teploty
 • Vykašlávání hlenů
 • Vlhký kašel
 • Únava, schvácenost
 • Dušnost

Léčba:

Podávají se antibiotika dle druhu mikroba, který zápal plic vyvolal.

Probíhá v domácím prostředí, ale ve vážnějších případech je nutná hospitalizace.

2. Virové zápaly plic:

Tyto záněty jsou nejčastěji způsobovány viry chřipky, cytomegalovirem a herpes virem.

Příznaky:

 • Dráždivý suchý kašel
 • Bolesti na hrudi
 • Zvýšená teplota
 • Dušnost

Léčba:

Podávají se antivirotika v případě těžkého onemocnění. Hlavní je ovšem léčba symptomatická, tj. snížení teploty, preparáty na kašel aj.

3. Houbové, mykotické, zápaly plic

Tento druh se více vyskytuje u lidí, kteří mají vážnou poruchu imunity, patří k nim i lidé s AIDS. Mezi původce těchto infekcí patří Pneumocystis, Aspergilus aj.

Průběhem se podobají virovým pneumoniím.

V léčbě se využívají antimykotika či kotrimoxazol v případě Pneumocystis.

Komunitní pneumonie

Tyto zápaly plic jsou nejčastějšími. Jejich původci se šíří v populaci, tedy mimo nemocniční zařízení. Jedná se hlavně o streptokoky ‒pneumokoky, stafylokoky, hemofily a klebsiely.

Jejich léčba probíhá ponejvíce ambulantně a původci jsou citlivý na běžně dostupná antibiotika.

Nozokomiální pneumonie

Tyto infekce jsou spojené s pobytem ve zdravotnickém zařízení. Rozvíjí se asi po dvou dnech od hospitalizace. Jedná se o infikování pacientů, kteří bývají nějak oslabení, např. po léčbě cytostatiky, připojení na ventilátor atd.

Původci infekcí bývají pseudomonády, klebsiely, E. coli, stafylokoky a anaerobní bakterie, z virů pak RS viry, cytomegalovirus…

Léčbu je nutné zahájit co nejdříve, empiricky, dle zkušeností a odhadu patogena, až potom ji upravit dle kultivací.

Diagnostika zápalů plic:

 • Krevní test, stanovení CRP, sedimentace, hemokultury, protilátky proti původcům
 • RTG plic
 • Kultivace vykašlaného sputa
 • Vyšetření moči

Prevence:

Zdraví životní styl, posilování imunity, nepřecházení nemocí, očkování.