Vitiligo je získané kožní onemocnění projevující se vznikem bílých ‒ depigmentovaných ohraničených skvrn. Často provází autoimunitní choroby. Postihuje asi 1% populace. Nejvíce nových případů se objevuje u lidí mezi 10.‒30. rokem.

Pigment v pokožce vytvářejí melanocyty ‒ pigmentové buňky, může jít o jejich poškození vlivem autoimunitního zánětu nebo o toxickou destrukci melanocytů či poruchu komunikace mezi neurony a melanocyty.

Příznaky:

Vitiligo je pouze výbled, ztráta pigmentace vymezené oblasti pokožky. Jedná se o bílé skvrny velikosti mezi 0,5‒ 5cm. Nesvědí, nebolí. Často začíná v místě předchozího poranění, prudkého opálení. Jeho výskyt je také často spojen s těžkou nemocí či stresem.

Začíná náhle, většinou se poté dostává do období klidu, kdy se dále nerozšiřuje. Po tomto klidovém období se vitiligo šíří.

S vitiligem se také pojí další příznaky na kůži, tj. bílé vlasy – ohraničená ložiska, ohraničené vypadávání vlasů, bílý lem okolo znamének na kůži. Rizikem je možnost rozvoje nádorových změn u vitiligem postižené kůže.

Celkové příznaky:

Vitiligo jde často ruku v ruce s onemocněním štítné žlázy, cukrovkou či anémií. Přidružovat se může i zánět očí bez postižení zraku, uší aj.

Vitiligo dělíme do třech typů dle místa výskytu:

Fokální ‒ objeví se jedna nebo více skvrn na jedné části těla.

Segmentální ‒ jedna nebo více skvrn se nachází na jedné straně těla.

Generalizované ‒ jedná se výskyt skvrn rozesetých na různých částech těla, nejvíce kolem očí a rtů, na prstech, loktech, křížové krajině aj.,

Univerzální ‒ při této formě je zasaženo vitiligem více než 80% kůže.

Vyšetření:

Provádí se odběry krve na stanovení hladin hormonů štítné žlázy, cukru, autoprotilátek aj.

Vyšetření Woodovou lampou, která vyzařuje UV světlo. Po ozáření jsou bílé skvrny lépe viditelné, což je vhodné hlavně u lidí světlé pleti.

Vyšetření vzorku kůže ‒ odebraný vzorek kůže je odeslán na histologii

Léčba vitiliga:

Před zahájením léčby samotného vitiliga je nutné vyloučit možné přidružené choroby. Léčba pokožky pak patří do rukou dermatologa.

Dermatolog může využít místní léčbu:

Fototerapie, kdy se využívá UV světlo, někdy společně s léčivy, které zcitlivují pokožku na účinky záření (PUVA).

Léčiva, která je možné aplikovat na postiženou pokožkukortikoidní masti, imunomodulátory aj.

Chirurgická léčba se využívá u stabilního nešířícího se vitiliga, kdy je možné transplantovat kožní štěpy či jen melanocyty.

Je také nutné krýt bledá místa krémem s vysokým UV filtrem před sluněním.

Pokud vitiligo tvoří více než 20% povrchu pokožky volí se celková léčba.

Fototerapie – kabinky připomínají solária, je stejně jako u místní fototerapie využívání UV záření společně se pokožku zcitlivujícími preparáty.

Celková kortikoidní léčba se provádí výjimečně.

Může prospět i lázeňská léčba.

Mnohdy je žádoucí i psychoterapie, jelikož osoby postižené vitiligem mohou toto špatně nést

Prognóza:

Až u 30% osob dojde k spontánnímu vymizení, ale také může vitiligo přejít do karcinomu kůže.