Uroflowmetrie je metoda využívána v urologii, jíž se měří rychlost proudu moči v průběhu dané časové jednotky. Výsledná hodnota, která je naměřená, odpovídá stavu dolních močových cest.

Indikace vyšetření:

Poruchy transportu moči, tj. stavy, kdy nedochází k správnému vylučování moči z močového měchýře. Tyto poruchy mohou být zapříčiněny inkontinencí, tj. neschopností udržet moč, či poruchou vyprázdnění močového měchýře, např. nedostatečného, kdy i po vymočení zůstává poměrně velké reziduum v měchýři.

Močový proud klesá přirozeně s věkem, vždy tedy pokles není patologií v pravém slova smyslu.

Příčiny těchto stavů jsou různé, např. zvětšení prostaty, překážka v močových cestách (kámen, nádor), onemocnění nervového systému (rozstřoušená skleróza), ochabnutí svalů pánevního dna aj.

Průběh vyšetření:

Jedná se o jednoduché vyšetření, které je prováděno v urologických ambulancích.

Močový měchýř je nutné naplnit, a to buď přirozeně, tedy přijímáním tekutin (nesmí se 2 hodiny před vyšetřením močit a vypít 1,5‒2 litry tekutin), někde je nutné podat i diuretika, či naplnit močový měchýř přes zavedený katétr. Objem, který je vymočen, musí být nejméně 150 ml, a by bylo možné správně vyhodnotit a mít validní výsledek.

Problémem pro pacienta se může stát nutnost vymočení se na povel v cizím prostředí. Jedná se o vymočení do speciálního přístroje, uroflowmetru, který zachytí proud moči a pomocí počítače je vyhodnocen.

Uroflowmetrická křivka hodnotí vymočený objem, maximální průtok moči, průměrný průtok moči, čas močení, čas do dosažení maximálního průtoku. Toto je dáno interakcí mezi silou kontrakce měchýře a rezistencí uretry. Proud moči přímo závisí na tlaku vytvořeném a udržovaném uvnitř měchýře.

U zdravého člověka trvá vyprázdnění měchýře cca 30 sekund. Čas do maximálního průtoku je cca 8 sekund, rychlost proudu moči je cca 25 ml/s.

Po uroflowmetrickém vyšetření se standardně prování ultrazvuk močového měchýře, aby se zjistilo, jak velký objem moči zůstal v močovém měchýři po vymočení, tj. reziduum moči.

Pro svou jednoduchost a neinvazivnost se provádí vyšetření i u dětí.