Podobně jako jiné transplantace životně důležitých orgánů, je i transplantace jater život zachraňující a prodlužující.  První transplantace jater se v Evropě provedla v roce 1968.

Pro transplantaci jsou vybíráni pacienti s těmito obtížemi, nemocemi:

 • Konečné stadium chronického poškození jater, např. při jaterní cirhóze, s vážnými komplikacemi, kdy je předpoklad, že pacient nepřežije déle než 12 měsíců a žádná jiná dostupná léčba nepomáhá.
 • Výrazné zhoršení kvality života pacientů, kteří sice ještě mají normální funkci jater, ale mají jiné obtíže, např. cysty na játrech, které tlačí v břišní dutině, nebo dochází k městnání žluči a svědění aj.
 • Akutní jaterní selhání, kdy dochází k odumření jaterní tkáně. K tomu dochází např. při otravách léky, houbami…
 • Rakovina jater
 • Poranění jater, např. při úraze
 • Někdy se volí transplantace i v těžkých případech infekčních hepatitid

Transplantaci jater není možné provést, je kontraindikována, když:

 • Pacient trpí vážnou srdečně-cévní chorobou
 • rakovinu krom jaterní, nebo je doba, kdy byl vyléčen kratší než 5 let
 • Má onemocnění postihující více orgánů, je multisystémové
 • Trpí vážnou infekcí, třeba HIV nebo je septický
 • Prodělal embolizaci
 • Pacient nespolupracuje, má vážné psychické onemocnění, které je špatně kontrolované
 • Alkoholismus, či jiná drogová závislost

Orgány k darování:digestive-41529_960_720

Dárci jsou nejčastěji zemřelí, u nichž byla prokázána mozková smrt. Nejčastěji jsou to oběti havárií a vážných úrazů hlavy. Jelikož je poptávka po orgánech velká, volí se možnost, že jsou získaná játra rozdělena, kdy menší část může být transplantována dítěti a větší dospělému. Při poptávce po játrech se začaly provádět i odběry od živých dárců. Jedná se o odebrání části jater. Dárci je odebrán segment jater, tak aby ho to neohrozilo. S tímto se nejčastěji setkáváme u rodičů, kteří darovávají kousek jater svým dětem.

Dárce a transplantovaný se musí shodovat v krevní skupině a mají být i podobně velcí, tedy aby velikost jater odpovídala.

Než dojde k transplantaci, jsou nemocní umístěni na čekací listinu.

Transplantace jater:

Transplantace je komplikovaný chirurgický zákrok, kdy se postižený orgán nemocného vymění za zdravá játra, tj. je to ortotopická transplantace. Játra musí být transplantována nejdéle do 6−9 hodin po odebrání. Nová játra se musí napojit na cévní zásobení i žlučovody.

Příjemce je po operaci nutné sledovat, zda nedochází k odmítnutí orgánů, tj. k rejekci štěpu. K omezení rizika rejekce a odhojování štěpu je nutné, aby pacient užíval léky tlumící aktivitu imunitního systému – imunosupresiva. To s sebou samozřejmě nese riziko vzniku infekčních nemocí. Infekce je nutné dostatečně zaléčit.

Pacient musí dále docházet k ošetřujícímu lékaři, ale také do transplantačního centra.

Je nutné dodržovat racionální dietu, která nezatěžuje játra, vyhýbat se alkoholu a látkám, které jsou pro játra toxická.