Transferrin je bílkovina v plazmě, která transportuje železo do tkání. Při transportu se vytvoří bílkovinný komplex, kde je apotransferin a 2 atomy železa. Apotransferin se z jaterních buněk, kde je syntetizován, uvolněn do žluči a s ní se dostává do tenkého střeva. Zde se na něj naváže železo získané s potravou. Vzniklý komplex bílkoviny a železa se dostává do střevních buněk a odtud dále do krve a celého organismu.

Indikace k vyšetření:

 • Podezření na deficit nebo naopak nadbytek železa v těle
 • U anemických pacientů, aby se zjistil typ anémie, zda je z nedostatku železa
 • V případě, že se v rodině vyskytují dědičné nemoci se zvýšeným vstřebáváním a ukládáním železa, tj. např. hemochromatóza

Hodnoty:

V plazmě je koncentrace u mužů a žen shodná a je: 1,69 – 3,09 g/l

Vyšetřuje se krev odebraná z žíly.

Zvýšené hodnoty:

 • Koncentrace transferrinu je zvýšená při poklesu železa v organismu. Jedině v případě, že je v těle i málo bílkovin, tvoří se málo transferinu a jeho hodnoty nerostou ani při nedostatku železa.
 • Transferrin se zvyšuje také v průběhu těhotenství, matka potřebuje více železa.
 • Při užívání antikoncepce.
 • Akutní zánět jater.
 • Zvýšený rozpad erytrocytů, hemolýza, při rozpadu červených krvinek se uvolňuje hemoglobin, který je štěpen a uvolňuje se železo.
 • Nadměrný příjem alkoholu.

Snížené hodnoty:doctor-2346235_960_720

 • Hodnoty transferrinu klesají, pokud je v organismu nadbytek železa, tj. např. u střádavých nemocí, jako je hemosideróza, osteomyelofibróza nebo hemochromatóza (železo se ukládá do různých tkání a orgánů a narušuje jejich funkci, může dojít až k selhání orgánů a smrti pacienta).
 • Nedostatečná tvorba transferrinu v játrech, narušená funkce jater, nemoci jater. Při onemocnění jater dochází k zániku a poškození jaterních buněk, které pak syntetizují méně transferrinu.
 • Podvýživa, malý příjem bílkovin. K tvorbě transferrinu je potřeba, aby mělo tělo z čeho vytvořit bílkovinu.
 • Mírné snížení je také v případě zánětu. Je markerem zánětu.
 • Hodnoty klesají s přibývajícím věkem.
 • Nefrotický syndrom, ledviny propouštějí bílkoviny z těla.
 • Anémie.
 • Chronické nemoci, malignity.
 • Vrozená porucha tvorby transferrinu, atransferrémie.

Vazebná/transportní kapacita:

U transferrinu se také měří, jak dokáže železo vázat a transportovat. Normální je, že je transferin nasycen cca z 1/3, nenasycený zbytek se označuje jako volná vazebná kapacity séra pro železo. Pokud tělo železo potřebuje, využije se i tato volná kapacita. Saturaci může zvýšit např. hormonální antikoncepce, léky s fluoridy, naopak snížení je u užívání chloramfenikolu a kortikoidů.

Saturace transferrinu nižší než 20 % indikuje nedostatek železa.

Saturace nad 50 % je známkou nadměrného množství železa v organismu.