Pod pojmem toxoplazmóza se skrývá závažné infekční onemocnění, které má na svědomí parazitický prvok Toxoplasma gondii. U mnoha pacientů může nemoc proběhnout mírně, či zcela bez příznaků, ale může mít taky dramatický průběh. Infikovaní mohou být lidé, ale také další savci, tedy i domácí mazlíčci, a ptáci. Je tedy nutné dbát na hygienu – omývat potraviny i ruce, potraviny dostatečně tepelně upravovat, omezit kontakt se zvířaty, která by mohla být nakažená, např. s kočkami, které se pohybují venku.

Toxoplasma gondii je nitrobuněčný parazit, jedná se o prvoka. Jeho životní cyklus probíhá v odlišných hostitelských organismech. Má dvě fáze, a to sexuální, který proběhne v konečném hostiteli, kterým je kočka, a asexuální, který probíhá v jiných savcích včetně člověka. K nákaze kočky dojde např. při snědení infikovaného masa, v jejích střevech dojde k pomnožení toxoplazem. Stolicí jsou potom vylučovány oocysty obsahující jedno z vývojových stádií toxoplazmy, tj. sporozoity, ty jsou infekční. Oocysta se ústy dostane do dalšího hostitele, uvolní se sporozoit a ten vniká do tkáně, kde se rychle pomnoží a „dospívá“.  Aktivní forma způsobující akutní onemocnění je tachyzoit, jím napadené buňky podléhají smrti. Můžeme se ale setkat i s bradyzoitem, což je pomalu rostoucí forma, která tvoří cysty a dlouhé roky může zůstat bez povšimnutí.

Nebezpečný je přenos z těhotné ženy na dítě.

Symptomy toxoplazmózy:

Infekce může probíhat asymptomaticky, často se však manifestuje u oslabených jedinců.

V akutním stádiu dochází k nebolestivému zvětšení krčních uzlin, objevuje se horečka, únava, pocení v noci, bolesti svalů, kloubů, hlavy, břicha, v krku. Mohou být též záněty očí.

Ve vážných případech může být napadena i nervová soustava, což se projeví křečemi, parézami, narušením psychického stavu, poruchami vidění, meningitidou, encefalitidou atd.

Krom nervové soustavy může být postiženo i srdce – myokarditida, či jsou přítomné záněty plic.

Pokud je infekce latentní, skrytá, jsou příznaky nevýrazné (ovlivňuje chování nemocného, reakční čas…), ale v krvi jsou přítomné protilátky. Nemoc se ale může aktivovat, pokud dojde k velkému stresu, oslabení imunity aj.

Vzhledem k tomu, že se může nakazit plod od matky, existuje i forma vrozená, v takovém případě se objevuje Sabinova trias či tetráda, tj. mozkové postižení s přítomností kalcifikací, bývají též křeče či hydrocefalus a záněty očí i sítnice.

Takové děti bývají mentálně retardované, s poruchami zraku i sluchu.

Diagnostikování nákazy:

  • Přítomnosti protilátek v séru
  • Je možné kultivovat prvoka z odebraného materiálu
  • Přesnější je pak průkaz DNA parazita pomocí PCR
  • Cysty je možné zobrazit pomocí ultrazvuku, magnetické rezonance či CT

Léčba:

Podávají se kombinace léčiv, nejčastěji pyrimethamin s kyselinou listovou a sulfadiazinem. Léčba musí být dostatečně dlouhá, musí se zničit obě možné formy, tachyzoiti i bradyzoiti.