Pokud cítíte, jak vám zrychleně buší srdce, i když jste v klidu, a navíc se i zadýcháváte, neměli byste tyto příznaky podceňovat. Může se jednat o srdeční arytmii. Vyhledejte proto lékaře.

Co je srdeční arytmie

Srdeční arytmie

Srdeční arytmie

Arytmie srdce je označení pro poruchy srdeční frekvence v pravidelnosti či rychlosti rytmu. Rozlišujeme benigní a maligní arytmii, přičemž benigní podoba na rozdíl od maligní nezpůsobuje bezprostřední ohrožení života.

Příčiny mohou vycházet z různých srdečních onemocnění – srdečního selhání, zánětu srdečního svalu, ischemické choroby srdeční atd. Vznikají na základě poruch vnitřního prostředí a mohou souviset i s poruchami štítné žlázy.

Hlavními příznaky srdeční arytmie je bušení srdce, závratě, slabost, kolaps, dušnost či bolest na hrudníku. Tyto příznaky nepodceňujte. Vážná arytmie může vést i k okamžité zástavě srdce.

Arytmie se léčí úpravou životního stylu, vhodnými léky, Vagovými manévry, implantací kardiostimulátoru či implantabilního kardioverteru, elektrickou kardioverzí, ale lze také přistoupit k chirurgické léčbě.

Jak se projevuje srdeční arytmie na EKG

Hlavní diagnostickou metodou srdeční arytmie je EKG. Provádí se klasické EKG, ale také epizodický záznamník EKG, který zachytí delší časové období. Dále také rozlišujeme Holterovské EKG, což je nepřetržit monitoring EKG po dobu 24 hodin.

Epizodický záznamník a Holterovské EKG jsou důežité, protože se někdy potíže s bušením srdce neobjevují stále, ale jen za určitých okolností. Lékař poté porovná elektrické impulsy zaznamenané do malého přístroje, který má pacient při sobě, výsledky vyhodnotí a navrhne vhodnou léčbu.

Kromě EKG patří mezi diagnostické metody srdeční arytmie anamnéza, fyzikální vyšetření a elektrofyziologické vyšetření, což je invazivní vyšetření, které spočívá v zavedení snímacích a stimulačních elektron do srdeční dutiny.