Spirometrie je vyšetřovací a diagnostická metoda, která slouží k vyšetření dechových funkcí plic, k nalezení patologie a vyhodnocení, do jaké míry jsou poškozeny funkce dýchacího systému. Spirometrii provádí pneumolog, tj. plicní lékař, či alergolog-imunolog.

Tímto fyziologickým testem se měří objem vzduchu, který pacient vdechne a vydechuje v závislosti na čase. Jsou tedy měřeny hodnoty statické i dynamické, často je výsledkem křivka znázorňující objem a průtok vzduchu plícemi.

Měřenými hodnoty jsou např.:

  • Klidová nádechové a výdechová vitální kapacita, tj. objem vzduchu, který je nadechnut či vydechnut při běžném dýchání (EVC, IVC),
  • Usilovná vitální kapacita plic, tj. vzduch, který je nadechnut při maximálním úsilí (FVC).
  • Objem vzduchu, který je vydechnut během první sekundy výdechu (FEV),
  • Vrcholový výdechový průtok (PEF)
  • Maximální výdechové průtoky /rychlosti/ na různých časech MEF 25, 50, 75 aj.

Doporučení k vyšetření:

  • Vyšetření je indikováno v případě přetrvávajících či závažných příznaků jako je kašel, bolest na hrudi, dušnost, poslechový nález na plicích, v přítomnosti laboratorních anomálií, zhoršené saturace krve kyslíkem atd.
  • Dále je vyšetření prováděno při kontrolních prohlídkách, když se pacient léčí s nějakou plicní chorobou, aby byl monitorován průběh, zhoršování či zlepšování nemoci.
  • Může být součástí předoperačního vyšetření, zvláště pak v oblasti hrudníku.

Nezastupitelné místo má při diagnostice a sledování obstrukčních plicních nemocích, kdy se dýchací cesty zužují ‒ astmatu, chronické obstrukční plicní nemoci (CHOPN), restrikčních plicních chorobách ‒ s úbytkem aktivní plicní tkáně, plicní fibrózy, aj.

Průběh vyšetření:

Před spirometrií není nutná žádná příprava, pouze před vyšetřením samotným odstranit z úst např. bonbony, žvýkačky.

Pacient se pohodlně posadí před spirometr. Sedí rovně, nehrbí se. Na nos je mu nasazen „kolíček“, aby nedošlo k úniku vzduchu nosem. Následně zuby a rty pevně obemkne náustek přístroje. Dle pokynů přítomné sestry nadechuje a vydechuje z a do náustku. Zprvu dýchá volně, poté bude vyzván k usilovnému maximálnímu nádechu, chvilkovému zadržení dechu a rychlému výdechu s výdrží.

Vyšetření obvykle trvá do 10 minut.

U malých dětí se používá obrázku na obrazovce počítače, aby se nadechli a poté sfoukávali svíčky, což je pro ně snazší a více motivující než prosté dýchání na povel.

Výsledky vyšetření jsou vytištěny lékaři v přehledném grafu a sloupcích čísel. Hodnoty jsou porovnávány se standardními hodnotami pro daná pohlaví, věk a váhu.

V případě, že je v dýchacích cestách nalezena obstrukce, zúžení, provádí se bronchodilatační test. Podává se inhalačně látka rozšiřující dýchací cesty a po 30 minutách je provedená nová spirometrie, která určí, zda došlo k zlepšení parametrů dýchání a obstrukce je vratná, ovlivnitelná, jak je typické třeba pro astma.