Selhání ledvin je stav, kdy dojde k narušení ledvinných funkcí do takové míry, že se v těle začnou hromadit odpadní látky, které jsou normálně vylučovány močí, např. kreatinin a močovina a funkce ledvin musí být nahrazena.

Dle toho, jak rychle k ledvinnému selhání dochází, jej můžeme dělit na akutní a chronické.

Akutní selhání ledvin

Příčiny selhání ledvin mohou mít původ v jiných částech.

 • Příčina leží před ledvinou – jedná se o snížení krevního tlaku či narušení průtoku krve ledvinami, tj. při krevních ztrátách,  tvorbě trombů, srdečním infarktu.
 • Příčina se nachází v ledvině – nejčastěji jde o zánětlivé procesy probíhající v ledvině nebo toxickým a úrazové poškození
 • Příčina leží za ledvinou – je omezený odtok moči, např. močovými kameny, útlak nádorem…

Příznaky selhání:

 • Snížené vylučování moči či úplná zástava močení
 • Bledost
 • Otoky
 • Vysoký krevní tlak
 • Nevolnost a zvracení
 • Metabolická acidóza, hromadí se kyselé látky, snižuje se pH
 • Zvyšuje se koncentrace draslíku

Pokud není stav léčen, může dojít k městnavému selhání srdce, poruchám srdečního rytmu, křečím, bezvědomí, otoku plic aj.

Diagnostika:

Laboratorní vyšetření

 • Zvýšení koncentrace moči, tj. roste hematokrit
 • Zvyšuje se specifická hmotnost moči
 • V séru roste hladina urey, kreatininu, draslíku aj.
 • Sledování glomerulární filtrace

Zobrazovací metody

 • Ultrazvuk
 • CT aj.

Léčba:

Je potřeba zjistit, kde leží příčina vzniku selhání ledvin a tato musí být řešena. Poškození ledvin může být přechodné a v některých případech se samo upraví, samozřejmě za trvalé kontroly a podpory lékařů. Pacient sice může selhání překonat, ale nedojde k plnému uzdravení, někteří pacienti se dostávají do terminálního stavu, kdy je nezbytné napojit je na dialýzu a hledat vhodný transplantát.

Při selhání, které je před ledvinou je nutné doplnit tekutiny, u příčiny za ledvinami uvolnit odtokové cesty moči. Sníženou tvorbu moči je možné stimulovat diuretiky (močopudné léky) aj.

Chronické ledvinné selhání/selhávání

V tomto případě přichází zhoršení funkce ledvin pozvolna. Často k tomu dochází u systémových nemocí, např. u autoimunitních zánětů (lupus), u cukrovky, při dlouhodobém užívání některých léků, u vysokého krevního tlaku. První symptomy zhoršování funkcí ledvin nemusí být vyjádřeny a projeví se to až při značném poškození ledvin.

Zhoršování funkce ledvin se stanovuje i na základě glomerulární filtrace, tj. přefiltrované množství moče, která vzniká v ledvinách.  Normální hodnoty jsou více než 90 ml za minutu. Selhání ledvin je pak méně než 15 ml za minutu. V tuto chvíli je nutné pacienta napojit na dialýzu.

Při tomto typu selhání již nedochází ke zlepšení jak je tomu možné u akutního selhání. Pacienti doživotně docházejí do nefrologických poraden a jsou sledováni.

Příznaky:

U pacienta se postupně objevují např. bolesti hlavy, slabost, únava, žízeň, zvyšuje se krevní tlak, nechutenství…

Z dalšího zhoršení funkcí pak i průjmy, zvracení, dušnost, svědění, bolesti na hrudi aj.

Diagnostika: viz akutní selhání

Léčba:

I zde je nutné pátrat hlavně po příčině, tu léčit, např. nemoc, která má postižení ledvin na svědomí, a samozřejmě se snažit zlepšovat i stav ledvin, zamezit dalšímu zhoršování. Je nutné hlídat příjem a výdej tekutin, užívání léků, příjem bílkovin aj.

Poslední možností léčby je transplantace.