RDW je údaj popisující šíři nejčetnějších populací červených krvinek (erytrocytů) vzhledem k jejich objemu. Jedná se tedy o zhodnocení jednotnosti populace erytrocytů, zda nejsou přítomné populace malých a velkých erytrocytů.

Erytrocyty:

Erytrocyty, které běžně známé pod názvem červené krvinky, jsou bezjaderné buňky vznikající procesem erytropoézy. Jejich součástí je hemoglobin, tj. krevní barvivo vážící kyslík, oxid uhličitý, uhelnatý aj.  Životnost erytrocytů je přibližně 120 dní. Průměr erytrocytu je přibližně 7,5 μm a průměrný objem MCV erytrocytů je 82–102 fl. Ve velikosti erytrocytů běžně nebývají velké odchylky od průměru.  Tyto odchylky jsou procentuálně vyjádřeny pomocí RDW, tedy jaké množství z celkového počtu erytrocytů se odlišuje od průměru.

Vyšetření RDW:

RDW se provádí při běžných laboratorních testech, jako součást standardního vyšetření krevního obrazu. Využívá se k určení typu anémie, popř. příčiny.

K vyšetření se odebírá žilní krev.

Hodnoty RDW:

Hodnoty RDW jsou rozdílné pro děti a pro dospělé:

 • Děti do 15 let 11,5–14,5 %
 • Dospělí 16 výše 10–15,2 %

Zvýšené hodnoty:blood-collection-1949294_1280

Ke zvýšení dochází v případě, že se v populaci erytrocytů nachází elementy různé velikosti, tj. erytrocyty tvoří smíšenou populaci, nejsou uniformní, mohou být „větší“ či menší nebo mít změněný tvar. K tomu dochází v těchto případech:

 • Akutní hemolytická anémie, tj. anémie způsobená rozpadem červených krvinek, v krvi se tak nacházejí normální erytrocyty a poškozené, rozpadající se erytrocyty
 • Deficit železa, při nedostatku příjmu, jeho ztrátách či špatném vstřebávání, tento stav je provázen zmenšením erytrocytů mikrocytární anémií
 • Deficit vitamínu B12, vzniká makrocytární anémie
 • Deficit kyseliny listové
 • Talasémie, vrozené nemoci poruchy hemoglobinu
 • DIC, diseminovaná intravaskulární koagulopatie
 • Deficit vitamínu B6
 • Deficit mědi
 • Jaterní nemoci
 • Srpkovitá anémie, změna tvaru hemoglobinu
 • Chemoterapie s útlumem funkce kostní dřeni
 • Myelodysplastický syndrom, jedná se o poruchu krvetvorby, kdy krevní elementy špatně vyzrávají
 • Autoimunitní nemoci
 • Chronické záněty
 • Nádorová onemocnění
 • Diabetes typu II
 • Chronické onemocnění ledvin
 • Ke zvýšení RDW může dojít také u alkoholiků
 • K mírným změnám může dojít i v průběhu těhotenství

Snížené hodnoty RDW:

V populaci erytrocytů je většina stejně velká, jen málo se od sebe liší.  Může se to stát u makrocytárních či mikrocytárních anémií, kdy vznikají stejně „poškozené“ erytrocyty.