Pulpitida neboli zánět zubní dřeně vzniká nejčastěji jako následek neřešeného zubního kazu, kdy infekce proniká přes narušenou sklovinu zubu do nitra zubu. Provází ji výrazná bolest. Nemoc není nikterak výjimečná. Prevencí je samozřejmě dokonalá péče o hygienu ústní dutiny.

Je tedy nutné pravidelně navštěvovat stomatologa a třeba i využít rady dentálního hygienisty.

Příčinu vzniku pulpitidy:

  • Neléčený zubní kaz, bakterie způsobující kaz narušují zubní sklovinu a pronikají do nitra zubu
  • Poranění, trauma, např. po nakousnutí tvrdé části, úraz zubu
  • Chemické dráždění, různé škodliviny, někdy i zubní výplně
  • Fyzikální dráždění, horko, tlak…
  • Pokročilá parodontitida, kdy se infekce do zubu dostává z paradontálního chobotu

Dle doby trvání rozlišujeme formu akutní a chronickou. Dle rozsahu postižení coronalis a totalis (částečnou na vrchní plošce zubu, průnik hlouběji do zubu).

Průběh nemoci a příznaky:

  • Překrvení pulpy, kterou provází citlivost zubu na tepelné podněty, tj. studené, horké. Bolest zase po chvíli odezní. Není přítomná bolest na poklep. Tento stav je vratný, je však nutný zásah stomatologa.
  • Akutní zánět dřeně zubu je spojený s intenzivní bolestí v reakci na horké a studené. Zub reaguje bolestivě i na skus a poklep. Někdy se objevuje bolest i sama, bez spouštěče. Bolest je často horší po ulehnutí, může být i pulzující.
  • Chronický zánět – mnohdy chybí klasické výrazné obtíže a objevují se neurčité mírnější problémy, jako jsou citlivost na skus, snížení citlivosti zubu ke studenému aj.

Léčba pulpitidy:

V případě překrvení pulpy je nutné ošetřit zubní kaz, vloží se podložka s obsahem hydroxidu vápenatého a následně se udělá výplň.

Při akutním zánětu je nutné extirpovat, tj. odstranit zanícenou dřeň − pulpektomie, poté se vyčistí kořenový kanálek a jeho zaplnění. Je však možné provést i částečné odstranění dřeně, tj. pulpotomii, a doplnit odebranou hmotu.

U chronické infekce je také nutné zub řádně ošetřit, pokud k tomu nedojde, může dřeň odumřít a infekce se může šířit do dalších částí.

Mnohdy se volí devitalizace, umrtvení zubu.

Někdy je jediným možným řešením vytržení postiženého zubu.

Komplikace pulpitidy:

Neléčená pulpitida, se kterou se setkáváme díky pravidelným prohlídkám méně často, může mít i závažné komplikace způsobené rozšířením infekce.

Jedná se o apikální periodontitidu, kdy infekce pokračuje hlouběji do zubu, dále pak periapikální abces, zánět sliznice, zánět kosti čelisti (osteomyelitida). Pokud je postižen zub z horní čelisti, může dojít i k zánětu nosních dutin. V nejhorším případě i meningitida atd.

Infekce se ale může rozšířit i do těla, infekce v ústní dutině tak může vést i k abscesům v oblasti krku, obalu srdce, středohrudí atd.