Protrombinový test je krevní vyšetření, kterým ověřujeme aktivitu koagulačního systému, to to ho zevního, ve kterém jsou zapojeny tyto faktory VII, X, II, V a fibrinogen.

Provedení:

Na test se odebírá žilní krev. Odběr se provádí nalačno, 10–12 hodin před odběrem se také nepije alkohol, před odběrem je dobré vypít alespoň 0,25 l tekutiny.

Při testu se k odebrané krvi přidává tkáňový tromboplastin a vápník a měří se doba, za kterou dojde k vzniku sraženiny, tj. kdy se protrombin změní na trombin.

 • U pacientů, kteří neužívají antikoagulancia jsou hodnoty určovány dle koagulačního času pacienta / koagulační čas kontroly. Jedná se o tzv. PT-ratio.
 • U pacientů, kteří jsou léčeni antikoagulancii se výsledek určuje jako poměr časů, tj. času, za který došlo k vytvoření koagula a času, které je určen jako norma. Pak je proveden převod a to dle hodnoty ISI (international sensitivity index). Výsledné hodnoty jsou označeny jako INR (mezinárodní normalizovaný poměr).

Hodnoty PT-ratio:

0–1 měsíc                0,8–1,5

1 – 6 měsíců            0,8–1,4

> 6 měsíců              0,8–1,2

Využití testu:

 • Monitorace pacientů, kteří užívají antikoagulancia
 • Zjištění stavu koagulace

Test se nejčastěji využívá u pacientů, kteří jsou léčeni antikoagulancii, léky snižující krevní srážlivost, to je např. u kumarinových léků (warfarin) či u heparinu podávaného nitrožilně.

Snížení hodnot:blood-1761832_960_720

 • Aktivace hemostatického systému
 • Trombóza, plicní embolie
 • Těhotenství

Zvýšení hodnot:

 • Podávání léků kumarinů blokujících vitamín K (warfarin) a salicylátů
 • DIC – diseminované nitrocévní krvácení
 • Nedostatek vitamínu K v potravě
 • Jaterní onemocnění, kdy dochází ke snížení syntézy srážecích faktorů
 • Poruchy vstřebávání tuků, a s nimi i vitamínu K (to může být např. u obstrukční žloutenky, chronických průjmů, střevních zánětů, narušení slinivky)
 • Přítomnost protilátek proti koagulačním faktorům
 • Vrozená či získaná porucha tvorby fibrinogenu

INR

U lidí, u nichž je riziko vzniku trombů a embolizace jsou podávána antikoagluancia. Je nutné udržet hodnoty INR vyšší než u běžné populace. Tyto hodnoty je nutné pravidelně monitorovat, a tím kontrolovat účinnost léčby. U pacientů užívajících warfarin se INR pohybuje nejčastěji 2–3, ale záleží na diagnóze a stavu pacienta, někdy je žádoucí hodnota dokonce 4. Při vyšších hodnotách hrozí, že může dojít ke krvácení.

Co může změnit hodnoty INR?

Jedná se hlavně o různé potraviny a léky.

K přechodnému snížení INR mohou vést potraviny s vysokým obsahem vitamínu K (brokolice, kapusta, soja, vepřová a hovězí játra…), či vitamín K přijímaný v potravních doplňcích, hormonální antikoncepce, barbituráty.