Protonová léčba se začala rozvíjet ve 20. století. Je to vysoce yúčinná metoda pro léčbu rakoviny pomocí ozařování, což je dáno tím, že je možné pomocí protonů přesně cílit na rakovinnou tkáň a použít správnou dávku.

Charakteristika protonové léčby:

Protonová terapie využívá místo konvenčního fotonového záření záření protonový paprsek. U běžné radioterapie je záření předáno již před nádorem, když prochází zdravými tkáněmi. Při protonové léčbě je však maximální dávka předáno přímo v oblasti nádoru. Minimální dávka záření tak prochází tkání před nádorem a nulová v tkáni za nádorem.

Díky tomu dojde k menšímu poškození okolní tkáně, je méně komplikací a rychlejší zotavení po léčbě. Kvalita života pacienta je při této terapii vyšší.

Protonové záření:

Protonové záření je dané proudem protonů, kladně nabitých částic, je to korpuskulární záření. Zdrojem protonů je vodík a zdrojem protonového svazku je urychlovač částic. Vytvořený protonový svazek je jedinečný v tom, že nemá téměř žádný boční rozptyl, tudíž je jím možné přesně cílit. Používané urychlovače jsou kruhové ‒ cyklotron a synchrocyklotron, které zvyšují kinetickou, pohybovou, energii nabitých části do požadované úrovně, kdy se sjednocuje jejich dráha a vzniká jednolitý paprsek. Protonový paprsek proniká tkání, ionizuje a excituje molekuly a atomy tkání. To vede k poškození DNA. Zdravé buňky mají schopnost reparace a regenerace, zatímco u rakovinných buněk je tato schopnost sebeobnovy narušena.

Druhy nádorů léčených protony:

  • Protonová léčba se volí u nádorových onemocnění dětí, to jsou např. sarkomy měkkých tkání, gliomy, retinoblastomy či neuroblastomy.
  • Nádorová onemocnění mozku a spodiny lebeční, neboť je to velmi citlivá oblast a při klasickém ozařování může dojít k narušení mozkové tkáně, a tím třeba dráhy zraku, sluchu či hormonální dráhy či mohou zůstat různé neurologické deficity. Léčí se tedy např. gliomy, chondromy, chondrosarkomy a meningiomy.
  • Nádorová onemocnění hlavy a krku ‒ i zde je nutné volit dávku opatrně a přesně cílit, protože je v této oblasti mnoho struktur, cévy, nervy atd. Léčí se např. nádory vedlejších nosních dutin či oční melanom.
  • Nádorová onemocnění trávicího traktu ‒ protonová léčba je vhodná pro tuto oblast, snižuje se tak riziko zasažení zářením i dalších struktur, jako jsou mícha, játra či ledviny a močové cesty. Nejčastěji je takto léčena rakovina slinivky.
  • Nádory dýchacího ústrojí ‒ při léčbě protony nedochází k poškození jícnu, srdce.
  • Velice účinná je protonová léčba při řešení rakoviny prostaty.
  • Nádorová onemocnění lymfatických uzlin ‒ lymfomy, opět je výhoda, že je možné cílit na postiženou uzlinu.

Nevýhodou protonové léčby je její finanční náročnost.