Tento glykoprotein byl poprvé popsán v roce 1969. Prostatický specifický antigen je produkována prostatou a je potřebný k udržení zdraví spermatu. V semeni totiž působí jako zkapalňovač. Pokud je prostata v pořádku a produkuje jen potřebné množství PSA, proniká jen velmi malé množství PSA do krevního oběhu. Jinak je tomu v případě poškození prostaty. Produkce prostatického specifického antigenu se zvyšuje, a tím i jeho koncentrace v krvi. Kde ho můžeme detekovat jako volný nebo se váže na bílkoviny v séru.

Vyšetřování PSA:

Sledování hodnot prostatického specifického antigenu v krvi má velká význam při pátrání po nemocech prostaty, hlavně pak karcinomu prostaty.

Předepisujeme ho v případě:
 • Častého močení
 • Obtížného močení
 • Inkontinence
 • Sledování léčby rakoviny prostaty
 • Bolesti kostí
Hodnocení koncentrace PSA je dáno dle věku muže:
 • Do 49 let jsou normální hodnoty do 2,5 ng/ml
 • Věk 50−59 jsou přípustné hodnoty do 3,5 ng/ml
 • Pro věk 60−69 jsou to hodnoty do 4,5 ng/ml
 • 70 a výše můžou normální hodnoty dosahovat až 6,5 ng/ml

Důležitým údajem je též poměr mezi vázaným a volným PSA. Hodnoty volného prostatického specifického antigenu jsou totiž přímo úměrné velikosti prostaty a tedy i nezhoubnému zvětšení prostaty.

Neméně podstatné je také sledování změn koncentrací PSA, u  nezhoubných onemocnění nepřesahuje nárůst 0,75 ng/ml/rok. Jinak je tomu v případě karcinomu, kdy může dojít ke skokovému zvýšení hodnot prostatického antigenu v krvi.

Sledování hladin se též uplatňuje v průběhu léčby karcinomu, při vyléčení hodnota opět klesá.

Zvýšené hladiny:penis-1089346_960_720

 • Benigní hyperplazie prostaty – dochází k nezhoubnému zvětšení prostaty, jehož výskyt se v mužské populaci zvyšuje s věkem.
 • Záněty prostaty, tj. prostatitidy
 • Akutní retence moči, dojde k zástavě močení
 • Dočasné zvýšení se může objevit po některých urologických zákrocích, např. cystoskopii, zacévkování,
 • Dočasné zvýšení může být u některých mužů též po pohlavním styku
 • Karcinom prostaty

V případě zvýšených hodnot podstupuje muž další vyšetření. Může se jednat o vyšetření prostaty přes konečník či ultrazvuk.

Při sporném nálezu či vysokých hodnotách PSA se provádí:

Odebrání části tkáně na histologický rozbor, tj. je provedena biopsie prostaty. Díky ní se vyloučí či potvrdí přítomnost nádoru. Zároveň se určí typ a stadium rakoviny. Od tohoto zjištění se odvíjí léčba.

Vyšetření prostaty je provázeno RTG, CT či magnetickou rezonancí pro upřesnění polohy a rozsahu nádoru.

Při hodnotách 20 ng/ml a vyšších se také doporučuje provést scintigrafii kosterního aparátu, neboť je zde riziko, že karcinom prostaty metastazoval, a hlavním místem, kam metastazuje, jsou kosti.

Ve všech případech, včetně rakoviny, kdy dochází k úpravě zdravotního stavu, můžeme sledovat pokles PSA. Je tedy díky němu možné hodnotit účinnost léčby.