Posttrombotický syndrom je komplikací, která provází hlubokou žilní trombózu. Tento syndrom je dán souborem příznaků a velmi složitě se léčí, přitom výrazně omezuje kvalitu života pacienta. Nejlepší tedy je, aby se vůbec nerozvinul, tj. předcházet jeho vzniku.

Vznik posttrombotického syndromu:

Hluboký žilní systém dolních končetin je jedinečný tím, že se v žilách nacházejí drobné chlopně, které usměrňují a řídí průtok krve žilami. Napomáhají dopravovat krev z nohou k srdci. Pokud se v žilách dolní končetiny objeví sraženiny, blokují průtok krve, ale také způsobí zánět. Tím se poškodí jemné žilní chlopně. Dojde-li k poškození chlopní, zhorší se také odtok krve z dolních končetin. Tromby a zánět poškozují také žilní stěny. 

Rizikové faktory pro vznik posttrombotického syndromu:

 • Hluboká žilní trombóza, které se vytvoří nad kolenem
 • Více než jedna trombóza, tj. recidiva trombóz.
 • Trombóza trvala déle než měsíc, a to od stanovaní diagnózy. Trombózu je nutné řešit co nejdříve.
 • Nadváha zhoršuje stav žil a městnání krve v dolních končetinách.
 • Zhoršené parametry krevní srážlivosti, tj. zvýšená srážlivost.

Projevy:exhaustion-1316500

 • Otok v oblasti kotníku, které jsou chronické, mohou se zhoršit po delším stání, ale také po chůzi. Zlepšení otoků nastává po zvednutí končetin.
 • Změny na pokožce, dochází k atrofii, ukládá se do ní krevní barvivo, pokožka má „rezavé“ zabarvení.
 • Objevuje se zvýšená žilní kresba, vznikají křečové žíly.
 • Mohou se objevit petechie, což jsou červené drobné tečky na pokožce.
 • Bolest při chůzi, někdy i v klidu.
 • Vytvoření vředů, které se velmi špatně hojí.
 • Končetiny jsou „těžké“.
 • V končetinách je trvalé napětí, pálení mohou být i křeče a mravenčení.

Jak předcházet posttrombotickému syndromu:

Nejdůležitější je zabránit vzniku trombózy. Někteří pacienti mají vyšší sklony ke tvorbě trombů, měli by být tedy sledováni, např. pacienti s geneticky zvýšenou srážlivostí, pacienti, kteří jsou dlouhodobě imobilizováni atd. Těmto pacientům je vhodné dávat kompresní punčochy či jinou bandáž a také léky snižující krevní srážlivost. Je vhodné pokračovat v této terapii i po propuštění z nemocnice.

Pokud už se trombóza vyvine, je nutné ji co nejrychleji vyřešit. Nejprve se postupuje pomocí léků, které rozpustí sraženinu. Pokud léčba selže nebo není vhodná, volí se odstranění trombu chirurgicky, tj. trombektomií.

Diagnostika:

 • Klinické příznaky + předchozí trombóza
 • Vyšetření ultrazvukem
 • Krevní testy

Řešení posttrombotického syndromu:

V prvních stadiích se volí léčba konzervativní, tj. snížení hmotnosti, nošení kompresních punčoch, provádění pneumatické komprese. Důležité je ošetřování kožních poškození, podávání venofarmak, které zpevňují žilní stěny.

V případě pokročilých stavů je pak možné zvolit i nitrožilní plastiku a vložení stentu do žíly. U velkých defektů se volí transplantace kožních štěpů.