Popálenina, popáleninový úraz vzniká působením intenzivního tepla, elektrického proudu , záření, ale také např. chemikálií. Dochází k poškození až ke ztrátě kožního krytu i podkoží, někdy popálenina zasahuje i hluboké vrstvy, šlachy, svaly…

Dle rozsahu popálení se objevují příznaky místní nebo i celkové a může dojít i k rozvoji popáleninového šoku.

Popáleniny můžeme dělit dle mechanismu vzniku:

 • Termické, tj. opařením či kontaktem s ohněm
 • Elektrické, tj. úrazy způsobené elektrickým proudem či bleskem
 • Chemické, tj. postižení kyselinami či zásadami

Popáleniny klasifikujeme dle závažnosti, a tu určujeme podle:

 • Rozsahu postižené oblasti
 • Věku pacienta
 • Hloubky postižení
 • Mechanismu úrazu
 • Dalších přidružených poranění
 • Probíhajících chorob
 • Lokalizace popálení

Povrchové popáleniny:

1. Stupeň

Částečné poškození pokožky, které se projevuje jako zarudnutí spojené s bolestí a otokem, hojení je bez následků, a to většinou do dvou týdnů.
2. stupeň (IIa)

Po popálení se objevuje puchýř, je přítomná silná bolest, puchýř se neodstraňuje,  nepropichuje. Hojení probíhá bez následků během 2 týdnů.

Hluboké popáleniny:

Pokožka je postižená v celé tloušťce, jsou zasaženy i hlubší vrstvy

2. stupeň IIb

Nemusí být přítomná bolest, vytváří se puchýř se suchou spodinou, hojení probíhá až 5 týdnů. Mohou se objevit hypertrofické jizvy a v místech kloubů i kontraktury.
3. stupeň

Vytváří se tzv. příškvara. Oblast podkoží je nekrotická, kůže je šedá, suchá tvrdá, necitlivá, může dojít k rozvoji popáleninového šokuHojení bývá obtížné a velmi dlouhé, často je nutné využít kožní štěp.


4. stupeň

Nejtěžším případem je zuhelnatění, kdy je kůže nekrotická a pod ní i svaly a kosti. Je nutné postiženou oblast plně rekonstruovat.

Popáleninový šok:

K popáleninovému šoku může dojít od stupně 2 IIb, záleží na rozsahu, tj. dojde k němu u dětí, pokud je postiženo cca 10 % povrchu těla, u dospělých pak 20 %.

Při určování rozsahu postižení se u dospělých používá pravidlo 9 (u dětí do 4 let je modifikované)

 • hlava: 9 %
 • trup (zepředu + zezadu): 18 + 18 %
 • horní končetiny: 2 × 9 %
 • dolní končetiny: 2 × 18 %
 • genitál: 1 %

První pomoc:

Odstranění působí tepla, zastavení průchodu elektrického proudu, oplachování při postižení chemikálií.

Chlazení postiženého místa co nejdříve po úrazu aspoň 10 minut. Dle rozsahu postižení např. znehybnit postiženého, zajistit vitální funkce, uvolnit dýchací cesty.

Terapie v nemocnici:

V prvních dnech

 • Sterilní krytí a chlazení
 • Zavedení katetrů pro podání infuzí
 • Podávání kortikoidů a léků proti bolesti
 • Monitoring pacienta
 • V případě nutnosti převoz na popáleninové centrum
 • Mnohdy je nutné provést chirurgický zákrok a odstranit nekrotickou tkáň

Následná péče a po akutním stavu:

 • Promazávání a tlakové masáže
 • Dlahování pro omezení pohybu postižených míst
 • Používání kompresních návleků
 • u velkých defektů i opakovaná transplantace kožních štěpů

Komplikace:

 • infikace postižených míst, rozvoj sepse,
 • srdeční selhání s edémem plic, otok mozku, krvácení do trávicího traktu, selhání ledvin…
 • na kůži mohou vzniknout rozsáhlé jizvy a kontraktury, které omezují pohyb