Parathormon je tvořen příštítnými tělísky, která jsou uložena v lalocích štítné žlázy. Tvorbu řídí koncentrace vápníku v krvi. Když dojde k poklesu vápníku, dochází k vyššímu uvolňování parathormonu, který následně hladinu vápníku opět zvýší. Parathormon zvyšuje zpětné vstřebávání vápníku v moči a také stojí za jeho uvolněním z kostní tkáně. Parathormon v součinnosti s vitamínem D také zvyšuje vstřebávání vápníku ze střeva. Při zvýšení koncentrace vápníku na potřebnou hladinu klesá i koncentrace parathormonu. Změny v produkci parathormonu se tak přímo odrážejí na hladině vápníku v krvi. Může docházet k hypokalcémii v případě nedostatku či k hyperkalcémii v případě nadbytku parathormonu.

Parathormon je složen z 84 aminokyselin. Jeho životnost po uvolnění do krve je krátká, jeho uvolněná hodnota klesne o 50 % za pouhých 5 minut. Parathormon je štěpen na menší části, které jsou pak v krvi také detekovány.

Kdy je vyšetření parathormonu prováděno?

 • Hodnoty parathormonu se měří v případě, že jsou u pacienta zachyceny změny v koncentraci vápníku v krvi a je nutné zjistit příčinu těchto změn.
 • Je vhodné sledovat hodnoty také u pacientů, kteří prodělali operaci štítné žlázy, při které byla odňata i příštítná tělíska.
 • Vyšetření se také dělá v případě výskytu vápníkových ledvinných kamenů
 • Při potvrzené latentní tetanii
 • V případě, že se vytváří usazeniny vápníku v orgánech a tkáních
 • Je přítomná osteoporóza

Pro vyšetření se odebírá žilní krev. Jelikož se hodnoty parathormonu během dne mění, kolísají, je odběr prováděn ráno kolem 8. hodiny.

Společně s hodnotami parathormonu se určují i hodnoty vápníku.

Referenční fyziologická hodnota parathormonu jsou shodné u mužů i žen a je

1,04–6,8 pmol/l

Snížené hodnoty parathormonu:

 • Snížená funkce příštítných tělísek, např. zánětem, nádorem
 • Nedovyvinutí příštítných tělísek během nitroděložního vývoje
 • Odstranění příštítných tělísek během operace štítné žlázy či pro nádor
 • Poškození příštítných tělísek např. radiací při léčbě nádorů či hyperfunkce štítné žlázy
 • V přítomnosti nádorů, které produkují substanci podobnou parathomonu
 • Zvýšená hladina vápníku v krvi, např. při nadměrném příjmu, ale hlavně v případě, kdy se zvýšeně uvolňuje z kostní tkáně. To se děje např. u nádorů kostí či mnohočetném myelomu
 • Zvýšený příjem vitamínu D
 • Farmaka, např. léky regulující krevní tlak, tj. propranolol, thiazidová diuretika, ale také cimetidin a jiné léky

Zvýšení hodnot parathormonu:

 • Nádor příštítných tělísek produkující parathormon
 • Nádory mimo příštítná tělíska, která produkují parathormon
 • Snížení koncentrace vápníku v krví, např. při nedostatečném příjmu vápníku, poruchách funkce ledvin, nedostatku vitamínu D
 • Farmaka, která zvyšují parathormon jsou např. léky na TBC rifampicin, isoniazid, ale také kortikoidy, projímadla, lithium, fosfáty
 • Tkáň nereagující na přítomnost parathormonu