Otřes mozku, též mozková komoce je poranění mozku, při kterém nedochází k poškození mozkové tkáně. Jedná se o poruchu činnosti mozku bez trvalých následků.

Otřes mozku vzniká následkem tupého poranění hlavy, které provází pády, rány, údery, dopad těžkého předmětu na hlavu, náraz hlavou do překážky aj.

Průběh a příznaky otřesu mozku:

Po poranění hlavy dochází ke zmatenosti či ztrátě vědomí, která bývá od 5-30 minut. Po probrání se z bezvědomí může být dalším příznakem amnézie ‒ dočasná ztráta paměti, kdy pacientovi vypadne doba před zraněním, nebo doba krátce po zranění.

Dalšími příznaky jsou:

 • nevolnost
 • zvracení
 • bolesti hlavy
 • závratě
 • zvýšená srdeční frekvence
 • nízký krevní tlak
 • pocení
 • poruchy spánku
 • neklid
 • ospalost

Dělení mozkových otřesů dle vážnosti:

 • komoce I. stupně – provází ji zmatenost, která trvá méně než 15 minut
 • komoce II. stupně – je přítomna pouze výraznější a déle trvající zmatenost, bez přítomnosti bezvědomí
 • komoce III. stupně – je přítomná ztráta vědomí:

krátká do 10 minut s amnézií kratší než 1hodina. Rekonvalescence trvá 6‒12 týdnů.
delší než 10 minut s amnézií cca 4‒6 hodin, rekonvalescence může trvat i déle než 3 měsíce.

Určení diagnózy:

Odebrání anamnézy, ve které je přítomnost poranění hlavy.

Provádí se neurologické vyšetření. V zobrazovacích metodách dominuje RTG hlavy a krční páteře. Ve vážnějších případech je indikováno provedení CT či EEG.

První pomoc u otřesu mozku:

V případě vážnějšího poranění hlavy, zvlášť pokud je spojené s bezvědomím je vhodné neváhat a vyhledat lékařskou pomoc či přivolat rychlou záchrannou službu na vyloučení závažnějšího poranění mozku a lebečních kostí.

Léčba otřesu mozku:

Léčba se řídí tíží komoce. Mnohé případy vyžadují pouze na pár dní klidový režim v domácím prostředí. Často je však vhodná hospitalizace s klidem na lůžku a sledování pacientova vědomí každé 2 hodiny, sledování hybnosti a šíře zornic.

Mohou se podávat léky tlumící bolest hlavy a antiemetika. V případě, že nejsou komplikace, je pacient propuštěn do domácího prostředí a zůstává v pracovní neschopnosti nejméně týden.

Prognóza:

Prognóza otřesů mozku je dobrá. Dochází k plné úzdravě, může však dojít i ke komplikacím.

Mezi komplikace otřesů mozku patří:

krvácení do mozku ‒ nitrolební krvácení – může dojít ke krvácení do oblasti mezi lebečními kostmi  a tvrdnou plenu mozkovou, pod mozkové pleny, ale také do mozkové tkáně. Může dojít k trvalému poškození mozkové tkáně spojené např. s poruchami hybnosti, bezvědomím, zmateností aj.

porucha mozkové činnosti ­‒ může dojít k rozvoji epilepsie

zlomeniny ‒ při úrazu může také dojít k poranění kostěných struktur lebky a krční páteře

poranění míchy ‒ otřes mozku může být také provázen poraněním míchy, při samotném úrazu či po případném pádu po úraze

postkomoční syndrom ‒ představuje příznaky, které se mohou objevit i později, samy odeznívají během jednoho roku. Patří sem bolesti hlavy, migrény, únava, nesoustředěnost, emoční nestabilita, poruchy spánku, ale i závratě aj.