Sítnice (retina) je tenká blanka (0,1−0,25 mm), která pokrývá vnitřní stranu bulbu. Její důležitou složkou jsou světločivné buňky, což jsou tyčinky a čípky. Ty zajišťují černobílé a barevné vidění. K odchlípení sítnice může dojít kdykoli, není omezené věkem, i když je nejvyšší výskyt u lidí vyššího věku. Větší riziko odchlípení je u lidí špatně vidících na dálku, tedy krátkozrakých.

Příčiny:

k odchlípení sítnice dochází, pokud dojde v sítnici ke vzniku trhlinek, skrz ně se dostává pod sítnici kapalina a tím ji „odtlačuje“ od bulbu. K tomu dochází při těchto stavech:

  • Krátkozrakost
  • Úraz oka
  • Vrozená predispozice
  • Svrašťování sklivce
  • Nitrooční záněty

Když dojde k odchlípení sítnice, dochází ke ztrátě vidění v odchlípených částech. K odchlípení sítnice dochází postupně a s ním se zhoršují i příznaky nebo akutně.

Příznaky:

  • Zmnožení létajících mušek
  • Záblesky a jiskry v zorném poli
  • Výpadky zorného pole
  • Rozmazané vidění
  • Stíny v zorném poli

Pokud máme podezření, že dochází k odchlípení sítnice, je nutné navštívit očního lékaře. Při odchlípení sítnice je nutné jednat rychle, jelikož může dojít k poškození, které může být nevratné. Dojde tedy k poškození zraku, či dokonce jeho ztrátě.

Diagnostikování amoce:

Lékař, oftalmolog, provede vyšetření očního pozadí pomocí oftalmoskopu. Jeho pomocí lékař určí míru odchlípení, vyhledá trhliny v sítnici a dokáže dle vzhledu odchlípené sítnice určit i dobu trvání tohoto stavu.

K ověření rozsahu poškození je možné využít perimetrii, díky ní se zjistí kvalita periferního vidění.

Léčba odchlípení sítnice:

V léčbě je hlavně snaha o zabránění postupu odchlipování. V případě přítomnosti děr a trhlin se používá laserová koagulace sítnice, kterou se ošetří okolí narušení sítnice. Toto ambulantní ošetření však nemusí být dostačující a je nutné pacienta operovat.

Provádí se v celkové anestezii. Využívá se nízkých teplot, které vytvoří jemné jizvičky, které přirostou k podkladu. Využívají se i „plomby“ ze silikonové pryže, díky nimž se přibližuje podklad a sítnice a později dojde k hojení a sítnice přiroste.

Někdy není jiné zbytí, než dostat z pod sítnice tekutinu, která tam trhlinami vtekla. Pokud stojí za odchlipováním sklivec, je možné provést vitrektomii, vypuštění sklivce aj.

V některých vážnějších případech je nutné provést více operací. A i přes snahu lékařů nemusí dojít i obnovení zraku.

Po operaci si pacienti musí kapat oční kapky dle doporučení lékaře. Dle provedeného výkonu může lékař doporučit polohu hlavy, tak aby např. použití plyn správně tlačil na sítnici.

V době hojení je dobré vyhnout se pohybům a otřesům oka, je dobré vyhnout se námaze a sportování. Je také důležité dbát na to, aby nedošlo k nákaze. Hojení trvá většinou cca 14 dní.