Obrnou lícního nervu rozumíme stav, kdy dochází k narušení funkce nervu, která se projeví na ztrátě motoriky obličejového svalstva. Typické je např. nedovírání oka, svěšení koutku úst…

2 typy obrn lícního nervu:

Vzhledem k průchodu a umístění lícního nervu rozeznáváme tyto typy:

Centrální obrna ‒ kdy dochází k poškození v mozkové kůře nebo v nervové dráze před samotným jádrem faciálního nervu. Při tomto postižení se setkáváme se ztrátou schopnosti pohybovat opačnou polovinou úst, tj. kontralaterální, koutek bývá svěšen, ústa jsou nedovřená, mohou vytékat sliny a je samozřejmě zhoršená výslovnost.

Periferní obrna ‒ k narušení dochází v nervovém jádru či v jeho dráze, tedy za jádrem. Při této obrně jsou potíže na stejné straně, na které je poškozený nerv. Projevuje se ztrátou mimiky, poklesem koutku úst a poruchou zavírání oka, tj. lagoftalmem.

Bellova obrna ‒ jedná se o periferní obrnu lícního nervu, která vzniká na podkladě otoku lícního nervu při jeho průchodu kostěným kanálem. Dochází k útlaku cév, které nerv zásobují živinami, nerv je nedokrvený a dochází k jeho postupnému odumírání.

Příčiny obrn:

U centrální obrny se jedná nejčastěji o mozkovou příhodu či mozkový nádor.

U periferní obrny je na vině poranění nervu kdekoli v jeho průběhu:

  • útlak nervu
  • přetětí
  • infekce ‒ nejčastěji herpetickými viry či borelióza
  • autoimunitní nemoci jako roztroušená skleróza
  • rakovinné bujení vyskytující se v blízkosti průchodu nervu aj.
  • nachlazení, tzv. ofouknutí

Diagnostika:

Vyšetření prování neurolog. Vzhledem k typickým příznakům není těžké určit správnou diagnózu. Je však nutné odhalit i příčinu obrny. Krom fyzikálního vyšetření lékařem v ordinaci se provádí laboratorní vyšetření s krevními odběry, např. na přítomnost známek zánětu, autoprotilátek či protilátek proti herpetickým virům a boreliím. Při pozitivních výsledcích se též dělá lumbální punkce s odebráním likvoru, tj. mozkomíšního moku.

Využívá se též zobrazovací metody, nejčastěji CT a MRI.

V neposlední řadě je možné provést EMG, tj. elektromyografické vyšetření, které sleduje šíření vzruchu nervem a jeho přenos na sval, který inervuje.

Někdy se vyšetření doplňuje i vyšetřením na ORL.

Léčba obrny lícního nervu:

Postupuje se dle nalezené příčiny. Pokud je na vině útlak nervu, je snaha nerv uvolnit, např. odstranit nádor, cévu křižující nerv atd.

U infekcí je samozřejmě nutné léčit tyto, tedy podávat antivirotika či antibiotika dle typu infekce.

U obr centrálních není možná žádná specifická léčba, jen čas ukáže, zda dojde k úpravě stavu. Mohou se podávat kortikoidy, ale zde se názory lékařů liší a někteří je nedoporučují podávat.

Důležité je podpořit regeneraci nervů, např. podáváním vitamínů skupiny B.

Další složkou terapie je orofaciální rehabilitace, cvičení při němž se provádí např. zvedání obočí, cenění či stisknutí zubů, krčení čela…, vhodná je též elektrostimulace, léčba teplem, masáže.

Krom léčby samotné je potřebné také mírnit symptomy provázející obrnu, v případě neschopnosti dovřít oko je nutné oko ochránit před vyschnutím, jinak by mohlo dojít k nevratnému poškození rohovky. Podávají se různé kapky, na noc je pak nutné aplikovat mast a oka přelepit či jinak zakrýt.