Neutrofily jsou buňky imunitního systému, jeho vrozené složky, které vznikají v kostní dřeni. Podílejí se hlavně na obraně organismu proti infekci. Mohou reagovat okamžitě, nepotřebují signály od ostatních buněk. V krvi tvoří cca 60‒70 % všech buněk imunitního systému. Z krevního oběhu mohou migrovat do postižených tkání. Přestupují přes cévní stěnu a míří do míst, kde jich je potřeba. Tyto buňky jsou schopné fagocytovat infekční patogeny, mezi které patří hlavně bakterie, nejenže ji pohltí, ale také zabijí, a to díky enzymům, které obsahují a které bakterii tráví, ale také díky tzv. oxidačnímu vzplanutí, kdy se vytváří sloučeniny či ionty kyslíku, které jsou pro pohlcené bakterie toxické. Neutrofily také uvolňují ze svých granulí protibakteriální látky, substance, které stimulují další imunitní buňky aj.

Snížení počtu neutrofilů se pojí se zvýšenou nemocností.

Neutrofily se vyšetřují z krve, je možné zjisti jejich množství a při specializovaném vyšetření také jejich funkci, schopnost pohltit a oxidačně vzplanout.

Vysoké počty neutrofilů ‒ neutrofilie

Stavy spojené se zvýšením počtu neutrofilů:

 • Infekce

Ke zvýšení počtu neutrofilů dochází přirozeně během infekcí všeho druhu. Jedná se o infekce bakteriální, např. stafylokoky, pneukomokoky, streptokoky, Escherichia coli, pseudomonády, houbové, např. při kandidóze. Počty neutrofilů rostou také při virových infekcích, např. herpetické, spalničky…, i při parazitózách. Tito patogeni způsobují např. furunkly, abscesy, záněty krčních mandlí, meningitidy, apendicititu, záněty středního ucha, záněty močových cest aj.

 • Malignityblood-test-1545982

Neutrofilie provází i některé typy rakovin, např. leukémií a myeloproliferativních nemocí, maligní nemoci s metastázami

 • Další stavy

 • Stresové stavy ‒ bolest, nadměrné teplo či chlad
 • Neinfekční poškození tkání a orgánů, např. infarkt myokardu, po operacích
 • Autoimunitní nemoci, např. vaskulitidy
 • Dekompenzace diabetu, při níž dojde k acidóze
 • Preeklampsie u těhotných
 • Léky ‒ kortikoidy, adrenalin, litium…
 • Otravy, např. rtutí
 • Akutní krvácení
 • Fyziologicky může dojít ke zvýšení počtu neutrofilů v těhotenství
 • aj.

Snížení počtu neutrofilů ‒ neutropenie

Ke snížení počtu neutrofilů může dojít v těchto případech:

 • Některé virové infekce, např. hepatitidy, HIV
 • Některé bakteriální infekce, např. salmonelové, boreliové
 • Narušení kostní dřeně, její útlum, např. v případě ozáření, chemoterapie, myelodysplastické syndromy, fibrotická přeměna kostní dřeně
 • Užívání imunosupresivních léků
 • Některé léky, např. analgetika, psychofarmaka
 • Některé typy leukémií
 • Zvětšení sleziny
 • aj.

Poruchy funkce neutrofilů:

Funkční poruchy neutrofilů jsou často vrozené a není možné je vyléčit.

Může být narušena schopnost neutrofilů vycestovat z krevního oběhu do tkáně.

Může být porucha pohlcování infekčních patogenů či jejich zabíjení aj.

Poruchy tvorby neutrofilních granulí a jejich uvolnění.

Poruchy funkce i počtů neutrofilů jsou spojeny s narušenou obranyschopností, tedy s častou nemocností. Mnohdy může být pacient i ohrožen na životě, pokud mu nejsou podána vhodná antibiotika.