MRSA je stafylokok, který nereaguje na léčbu methicilinem.

Stafylococcus aureus je patogenní kulovitá bakterie  způsobující celou řadu infekcí. Jedná se hlavně o infekce hnisavé, často se také tvoří abscesy, tj. opouzdřené dutiny naplněné hnisem. Stafylokokové infekce mohou být zdraví i život ohrožující. Normálně je možné jej přeléčit mnoha typy antibiotik, ale existují i druhy, které nejsou k antibiotické léčbě citlivé, tj. jsou rezistentní. Antibiotika je nezabíjejí.

Methicilin je antibiotikum příbuzné penicilinu, na které běžně stafylokok dobře reaguje, tedy je možné jím infekci léčit. Nikoli však MRSA.

Infekce MRSA

 • sepse, septikémie
 • zápaly plic, pneumonie
 • záněty srdce, srdeční výstelky a chlopní, endokarditidy
 • záněty kostí, osteomyelitida, a kloubů, artritida
 • záněty močových cest

U  některých lidí nemusí přítomnost MRSA způsobovat žádné obtíže, jsou bezpříznakoví bacilonosiči.

Často dojde k nakažení MRSA ve zdravotnických zařízeních,

neboť jsou tam lidé s vyšším rizikem infikování.

 

 • Je zde kumulace více nemocných lidí
 • Vyskytují se tam pacienti s oslabeným imunitním systémem nebo ti, kteří berou imunosupresiva z důvodů nádoru či autoimunitních nemocí
 • Starší pacienti, náchylnější k infekcím, neboť mají často více chorob, např. diabetes
 • Pacienti po operacích všech typů
 • Pacienti s narušeným kožním krytem, např. popáleniny
 • Pacienti s katetry, na umělé plicní ventilaci, se zavedenými žilními vstupy, např. i dialyzovaní lidé
 • Pacienti s náhradami, např. srdečních chlopní, kloubů atd.
 • Pacienti, kteří často dostávají antibiotika

Určení diagnózyagar-60571_960_720

Postupuje se jako u jiných bakteriálních infekcí, tj. provedou se stěry (krk, kůže atd.) či odběry hnisu aj., které se odešlou do mikrobiologické laboratoře.

Zde dojde k vykultivování patogena, jeho určení a také určení jeho citlivosti k antibiotikům.

Léčba MRSA

Léčba se řídí typem infekce, její vážností a lokalizací, někdy je lokalizovaná do jednoho místa, a samozřejmě hlavně citlivostí bakterie.

Do léčebných postupů patří
 • Drenáž abscesu, který způsobil stafylokok
 • Vyčištění ran, až do živé tkáně
 • Vyjmutí náhrady, např. umělého kloubu
 • Antibiotická terapie, pokud je stafylokok na některé antibiotikum citlivý. Může se jednat např. o klindamycin, rifampicin aj., které se běžně k léčbě nevyužívají. Záložními antibiotiky jsou pak vankomycin a teikoplanin. Už se ale objevují i kmeny stafylokoků, které nereagují ani na vankomycin, ty se označují jako VRSA či superMRSA.

Je nutné zvolit dostatečně vysoké dávky antibiotika a je lépe podávat je delší dobu, než je obvyklé. Někdy se volí i kombinace antibiotik

Prevence proti infekci

 • V nemocničních zařízeních je to hlavně dezinfekce rukou, pokojů a nástrojů
 • Izolace pacienta nakaženého MRSA
 • Omezení návštěv či jejich oblečení do plášťů, roušky atd.
 • Provádění stěrů z chodeb, vybavení atd. a kultivace vzorků