Mozkovou mrtvicí rozumíme poruchu funkce mozku způsobenou nedokrvením, selháním mozkového oběhu, mozkových buněk. Tento stav může být i příčinou úmrtí.

Dělení mozkových příhod:

 • Ischemická – z nedokrevnosti
 • Hemoragická – krvácivá

Rizikové faktory vzniku mozkové mrtvice:

 • Ateroskleróza
 • Fibrilace síní
 • Snížená či zvýšená srážlivost krve
 • Aneurysmata
 • Vaskulitidy – záněty cév
 • Útlaky cévních struktur
 • Infekce
 • Poranění hlavy
 • Vysoký krevní tlak

Příznaky:

 • Ochrnutí některých partií těla, povislý koutek úst, spadlé víčko
 • Svalová slabost, nekoordinované pohyby
 • Bolesti hlavy a motání hlavy
 • Dezorientace, porucha paměti
 • Nesrozumitelná mluva, mluvení „z cesty“
 • Nevolnost a zvracení
 • Ztráta vědomí
 • Změny chování
 • Poruchy zraku, např. dvojité vidění
 • Poruchy citlivosti
 • Křeče aj.

Ischemická mozková příhoda

Poškození neuronů se děje vinou nedostatku krevního zásobení, tedy i kyslíku a živin. Tvoří cca 80% všech mrtvic.

V cévách mozkového řečiště dojde k uzávěru, postupnému s rozvojem aterosklerózy, či okamžitému, kdy dojde k vmetení embolu, krevní sraženiny, do mozkové cévy.

Může se jednat o

Tranzientní atakudočasnou ischemii. Malá sraženina je samovolně rozpuštěna, ale i tak se mohou projevit příznaky mozkové mrtvice, ale později odeznívají.

Dokončená mozková mrtvice příznaky mozkové mrtvice, které trvají déle než 24 hodiny a je zobrazovacími metodami potvrzena přítomnost uzavřené tepny.

Vyšetření:

Pokud je to možné, je nejlépe vyšetřovat a okamžitě pacienta léčit na specializovaných pracovištích, které mají iktová lůžka.

 • Zjištění a zajištění životních funkcí
 • Neurologické vyšetření
 • Krevní odběry, vyšetření krevní srážlivosti
 • CT či MRI vyšetření s angiografií

Léčba ischemické mozkové mrtvice:

Je nutné zahájit co nejdříve!

Trombolýza – rozpuštění krevní sraženiny, podáván tkáňový aktivátor plazminogenu. Pokračuje se podáváním Anopyrinu.

Po odeznění nejtěžších příznaků je, pokud je člověk postižen, zahájit rehabilitaci…, fyzickou, řečovou. V mnoha případech je pacient doživotně postižen, zde je vhodné zařadit do léčby i psychoterapii.

Krvácivá mozková příhoda:

U 20% mozkových příhod se jedná o krvácivý stav. To je dáno narušením cévy, kdy se proud krve dostává mimo ni do mozkové tkáně, pod mozkové pleny nebo do mozkových komor.

Příčinou často bývá vysoký krevní tlak či výdutě a zeslabená místa na mozkových tepnách.

Tento typ vede k úmrtí častěji než u ischemické formy.

Vyšetřovací postup je shodný s výše uvedeným. V tomto případě se však může zvýšit i nitrolebeční tlak.

Léčba:

 • Někdy je nutní akutní intervence – dekomprese, drenáž komor
 • Kontrola a korekce krevního tlaku
 • Úprava srážecích parametrů, je možné aplikovat vitamín K, mraženou plazmu, či srážecí faktory
 • Snižování nitrolebního tlaku – podání mannitolu
 • Zklidnění pacienta a zmírnění bolestí – analgosedace
 • Umělá plicní ventilace aj.

Po zlepšení stavu pacienta a jeho stabilizaci přichází čas na rehabilitaci.