Melanom je zhoubný kožní nádor vycházející z pigmentových buněk – melanocytů. Jeho vznik je spojován hlavně s působením UV záření na již existující mateřská znaménka.

Epidemiologie:

Počet lidí, které postihne melanom, každoročně roste nejen u nás, ale i ve světě. V naší republice se udává výskyt cca 18 nemocných osob na 100.000 obyvatel.

Rizikové faktory vzniku melanomu:

  • Věk vyšší 50 let
  • Citlivá světlá pokožka
  • Nadměrné slunění bez ochranných prostředků
  • Velké množství mateřských znamének a pigmentových skvrn
  • Výskyt melanomu v rodině
  • Poruchy imunitního systému aj.

Projevy:

Nejčastěji se melanom vyvine z již existujícího mateřského znaménka. Mateřské znaménko je asymetrické, nepravidelného, roztřepeného tvaru, roste – většinou je melanom většího průměru než 6mm, může se vyvyšovat nad povrch kůže a měnit zabarvení – tmavnout, světlat. V pozdějších stádiích může docházet k „vředovatění“ – ulceracím.

Pokud má lékař podezření na melanom, provádí se biopsie kůže. Vzorek se posílá na histologické vyšetření.

Dle histologie rozlišujeme různá stádia melanomu:

0 – karcinom je pouze místní

I a II – karcinom prorůstá do hloubky

III –  karcinom zasahuje regionální lymfatické uzliny

IV – jsou přítomné vzdálené metastázy, které mohou být v kůži, kostech, mozku, uzlinách aj.

Formy melanomu:

Povrchově se šířící melanom: tento typ tvoří cca 65% všech melanomů a bývají jim postiženy lidé ve věkové skupině 30-50 let. Jeho růst je zprvu povrchový, později se rozrůstá do hloubky, tehdy se vytváří na tmavém až černém podkladě vyvýšený hrbolek.

Nodulární melanom: tvoří asi 20 % melanomů. Nejčastěji se objevuje na trupu a končetinách. Od počátku se objevuje vyvýšenina nad okolní kůži. I tento typ prorůstá do hlubších vrstev kůže. Často ulceruje a krvácí.

Lentigo maligna melanom: jeho vznik je často spojen s poškozením kůže po dlouhodobém působení slunečního záření. Je tvořen ložisky, na kterých se objevují různé odstíny hnědé barvy. Je častější u starších osob – nad 65 let. Nemá sklony k metastazování.

Akrolentiginózní melanom: objevuje se hlavně na periferiích, tedy na ploskách, dlaních, pod nehty aj. Není tedy vždy spojen s vystavením pokožky slunci. Zprvu může vypadat jako modřina, mozol, bradavice. Málokdy metastazuje.

Léčba melanomu:

První léčebnou formou je chirurgický zákrokodstraněním nádoru i lymfatických uzlin. Poté pacient dochází na kontroly, i když je zdravý,  po dobu cca 5 let. Návratnost nádoru je totiž poměrně vysoká.

K chirurgické léčbě se přidává i chemoterapie, radioterapie či biologická léčba také v závislosti na množství metastáz a jejich umístění.

Prevence:

Riziko rozvoje melanomu můžeme snížit několika jednoduchými opatřeními. Pokud se sluníme, musíme myslet na použití opalovacího krému s dostatečně vysokým UV faktorem. Je vhodné nevystavovat se slunci mezi 10. – 15. hodinou. Je také doporučováno pravidelně kontrolovat mateřská znaménka a podezřelá si nechat preventivně odstranit.