Mamografie patří mezi screeningové metody využívající rentgenové paprsky pro vyšetření prsu. Na rozdíl od klasického rentgenu využívá tzv. měkké záření a dokáže zobrazit i tkáně s nižším kontrastem, tedy měkké tkáně. Standardní rentgen zachycuje spíše pevné struktury, jakou jsou kosti.  Mamografie je prováděna na akreditovaných pracovištích, ať už nemocnicích, či u privátních mamologů, jež vlastní potřebné přístrojové vybavení.

Průběh vyšetření:

K vyšetření je žena odesílána praktickým lékařem či gynekologem. Není potřebná speciální příprava před vyšetření.

Je svlečena do půl těla. Důležité je napolohovat prs tak, aby mohla být pro správné zobrazení využita co nejmenší dávka záření. Mamograf má na toto speciální desky, mezi něž se prso vloží a následně je stlačeno. Stlačení nemá být bolestivé, a proto probíhá pomalu, postupně. Snímek je proveden v kraniokaudální a šikmé projekci, popř. dle nutnosti tak, aby se co nejlépe zobrazila tkáň.

Využití mamografie:

Tato zobrazovací metoda se využívá jako preventivní screening a diagnostická metoda. Lze díky ní vyhledávat i velmi časná stádia rakovinu prsu. Provádí se u žen, které si nahmataly malou bulku či jiný útvar v prsu. Pravidelně jsou testovány ženy, u nichž je velké riziko vzniku rakovinu prsu, tj. rakovina prsu v rodině, rakovina prsu je v mnohých případech geneticky podmíněna. Je též opakováno u žen, které prodělaly rakovinu prsu, jako kontrola, zda nedošlo k recidivě nádoru. Od 45. roku je vyšetření u žen prováděno jednou za dva roky a je hrazeno pojišťovnou v rámci prevence. Je však možné si toto vyšetření nechat udělat jako samoplátce. Cena se liší od zařízení, nejčastěji se pohybuje mezi 500‒1000 Kč.

Mamografie není prováděna pouze u žen, i muži mohou onemocnět nemocemi prsu, včetně rakoviny. Zde je samozřejmě samotné vyšetření trochu obtížnější, ale proveditelné.

Kontraindikace provedení mamografie:

Mamografie se nemá provádět v graviditě a při kojení. Je možné nahradit zatím jinou metodou, např. ultrazvukem či magnetickou rezonancí.

Hodnocení snímku a další postup:

Po provedení snímku je tento hodnocen odborníkem v oboru, který na snímku „hledá“ útvary do velikosti 2 cm, které nemají klinický projev, ale samozřejmě i zjevné zdravotně se projevující patologie. Nádor se může ukázat jako různě objemný útvar hvězdicovitého tvaru či jen jako oválný stín. Mnohdy se může objevit i kalcifikace.

V případě zaznamenání patologie je dalším krokem provedení biopsie, tj. odběr vzorku z podezřelé tkáně, aby se potvrdilo, či vyvrátilo, že se jedná o zhoubný útvar a o jaký typ se jedná. To umožní rozhodnout o správné léčbě.

Časný záchyt patologie v prsu umožní také časné zahájení léčby, což zvýší šance ženy na plné a brzké uzdravení.

Mamologie má nezastupitelné místo v oblasti prevence a diagnostiky rakoviny prsu.