Lymfocyty, kterým se říká také bílé krvinky, jsou buňky imunitního systému, patří do získané imunity.  Můžeme je dělit na T a B lymfocyty.  T lymfocyty z ní míří k „výcviku“ a získání správných funkcí do brzlíku, tj. thymu.

Na rozdíl od vrozené imunity reagují lymfocyty se specifickými antigeny, např. na površích bakterií, alergenech aj. Reagující populace se rychle pomnoží, aby mohla pomoci chránit organismus. Navíc se mnoho měnit v paměťové buňky, což zajistí to, že pokud se tělo opět setká s patogenem, je reakce velmi rychlá. B lymfocyty se také „přeměňují“ v plazmatické buňky, které tvoří protilátky. Obě skupiny T a B lymfocyty můžeme dále dělit do mnoha skupin, tzv. subsetů.

Nejznámějšími podskupinami T lymfocytů jsou T pomocné lymfocyty (Th), cytotoxické lymfocyty (Tc) a regulační lymfocyty (Treg) atd.

T i B lymfocyty se zapojují do boje s infekčními patogeny, rakovinnými buňkami, ale jsou zapojeny i do autoimunitních a alergických onemocnění.

Vyšetření:

Při vyšetřování lymfocytů se odebírá krev, popř. kostní dřeň.

Počty lymfocytů se mohou měnit v závislosti na stavu organismu, přítomnosti nemoci, např. v případě, že tělo bojuje s infekcí, zvyšují se počty lymfocytů, aby byli bakterie, viry a jiní patogeni úspěšně zničeni. Pokud však dojde k poklesu či nárůstu hodnot výrazněji od fyziologického rozmezí, mluvíme buď o lymfocytopenii, nebo o lymfocytóze. Mohou samozřejmě poklesnout obě populace T i B či jen jedna z nich.

Lymfocytopenieblood-20745_960_720

Lymfopenie je daná snížením počtu lymfocytů v krvi pod danou fyziologickou mez. Tento stav může mít za následek horší obranyschopnost, tedy i nemocnost. V mnohých případech je možné, že se stav upraví, pokud je však stav dán geneticky, je lymfocytopenie celoživotní.

Příčiny lymfocytopenie:

 • Dědičné imunodeficity, neléčitelné, celoživotní, projeví se již brzo po narození
 • Poškození kostní dřeně, např. chemickými látkami, radiací (setkáváme se s tím při léčbě rakoviny), infekcí aj.
 • Terapie kortikoidy a imunosupresivy
 • Infekční choroby, např. HIV
 • Rakoviny krve – převažuje jedna linie lymfocytů nad jinými, navíc v pokročilých stadiích při destrukci kostní dřeně a lymfatických uzlin se sníží i počty lymfocytů
 • Fyzická a psychický stres
 • Některé autoimunitní nemoci
 • Zvýšená funkce nadledvin, kdy tvoří nadměrné množství kortikoidů

Lymfocytóza:

Lymfocytóza je zvýšení počtů lymfocytů v krvi. Přechodné zvýšení se objevuje i různých infekčních stavů, k úpravě ale dojde poměrně rychle. Pokud tomu tak není, či jsou hodnoty vysoké, je potřeba myslet na některou z nemocí.

 • Infekce, např. černý kašel
 • Rakoviny orgánů, ale také krve, tj. leukémie, lymfomy
 • Autoimunitní nemoci
 • Poruchy tvorby hormonů, např. zvýšená funkce štítné žlázy

V případě patologického nálezu, je nutné zjistit příčinu a dle toho určit další postup, např. léčit nádorová onemocnění, vysadit léky, které zasahují do počtu lymfocytů atd.