Leptin je hormon složený ze 167 aminokyselin, který se tvoří v tukových buňkách, tj. adipocytech.

Produkované množství je závislé na množství tukové tkáně. Obézní lidé tedy tvoří více leptinu než lidé štíhlí. Malé množství leptinu může tvořit také kosterní sval, játra, žaludek či placenta.

Leptin hraje důležitou roli v regulaci váhy. Podporuje totiž výdej energie a snižuje příjem potravy. Reguluje totiž chuť k jídlu. Pokud je produkce leptinu narušena, vede to k obezitě. Leptin přestupuje přes hematoencefalickou bariéru do mozku a váže se na receptory v hypotalamu, čímž se dostaví pocit sytosti.

Je-li tedy přijat dostatečný objem potravy, je vyslán signál, že tělo již nehladoví a ztratí se další chuť k jídlu. Snížení hladiny leptinu se projeví pocitem hladu, a tedy i zvýšeným příjmem potravy. Pocit hladu však není jídlem zahnán. Existují dědičné formy nedostatku leptinu, které jsou spojené se silnou obezitou již od časného dětství. Těmto lidem pomůže podávání leptinu. Nedostatek leptinu může být různě závažný a vyskytuje se asi u 10 % obézních lidí.

Hlad však může být způsoben i tím, že receptory v hypotalamu nereagují na leptin, jsou k němu necitlivé. Leptinu tedy může být v těle dostatek, ale neúčinkuje. U obézních lidí bývá  leptinu dokonce nadbytek, tj. hyperleptinémie, ale vinou rezistence se jeho účinek neprojeví.

Leptin tedy způsobuje obezitu, ta je ovšem spojená s dalšími vážnými chorobami, tj. s diabetem typu II, kardiovaskulárními nemocemi, zvýšenou hladinou cholesterolu atd. Díky znalosti aktivity leptinu by tak bylo možné obezitě předcházet a tím i zmíněným civilizačním onemocněním.

Stanovení hodnot leptinu:

Pro stanovení koncentrace leptinu se odebírá žilní krev, nejčastěji z žíly v loketní jamce. Před odběrem není nutná speciální příprava.

Kdy se vyšetření indikuje:

Vyšetření leptinu se běžně neprovádí. Jeho testování je vázáno na různé chorobné stavy spojené s obezitou. Nejčastěji se vyšetřuje u obézních dětí, lidí s neutuchajícím pocitem hladu.

Výsledky stanovení leptinu:

Leptin je sekretován do krve dle denního rytmu, tj. cirkadiálně. Koncentrace tedy není stálá. Nejvyšší bývá v nočních hodinách. Navíc je ovlivněná i příjmem potravy.

  • Obézní pacienti mohou mít snížený i zvýšený leptin, tj. mohou být nízké i vysoké hodnoty, dle toho, zda chybí leptin nebo je přítomná rezistence proti leptinu. Pokud je leptinu málo, může se jednat o genetickou poruchu jeho tvorby a je možné jej do organismu dodávat.

Zvýšená hodnota:

  • U žen bývá hladina leptinu vyšší než u mužů. Ženy mají přirozeně více tuku v těle než muži.
  • Hodnoty rostou v průběhu těhotenství. Pokud je hladina významně zvýšená, může být známkou toho, že žene hrozí preeklampsie.
  • U žen s polycystickými ovarii.

Snížená hodnota:

U lidí trpících anorexií či silnou podvýživou může být hodnota leptinu snížená.