Lehká mozková dysfunkce je drobnou odchylkou od psychického vývoje dítěte, která je dána oslabením centrální nervové soustavy. Projeví se postižením motoriky a psychiky, ale v mnohem menší míře než u dětské mozkové obrny. Setkáváme se s ní také pod názvy ADD (porucha pozornosti) či ADHD (hyperreaktivní porucha).

LMD mohou být postiženi děti s průměrnou inteligencí i vysoce intelitncí.

Projevy:

 • Poruchy pozornosti ‒ neschopnost jedince se soustředit na zadaný úkol, činnost
 • Špatné dodržování pokynů, metodiky práce
 • Dělání chyb při práci, učení
 • Špatná organizace činností a úkolů
 • Roztržitost, zapomínání a ztrácení věcí
 • Vyhýbání se plnění úkolů
 • Snadná vyrušitelnost od práce
 • Nekoordinované pohyby, neudrží se v klidu, během činnosti, ve škole má potřebu vyrušovat, vstávat, čímž narušuje výuku
 • Hlučné chování a upovídanost, skákání do řeči, přerušování, používání nevhodných slov
 • Impulzivita
 • Afektivní výbuchy, vztek, pláč, ubližování druhým, ničení věcí
 • Zhoršené navazování kontaktů
 • Nepřemýšlí nad následky svého jednání a chování
 • Zhoršené motorické schopnosti, neobratnost
 • Zhoršená adaptabilita
 • Zhoršené zvládání stresových a náročných situací
 • Poruchy spánku, narušené biorytmy
 • Opožděný vývoj řeči
 • Neuznává autority

Příčiny:

Vlivy můžeme dělit dle období, kdy na dítě působily:

 • Předporodní ‒ nedonošenost, nedovyvinutost, toxické vlivy (alkoholismus matky, kouření, drogy, léky), infekce matky v těhotenství, špatná strava matky, poruchy placenty
 • Porodní ‒ obtížný, dlouhý porod, překotný porod, císařský řez, porod s použitím kleští, opožděné dýchání
 • Poporodní ‒ úrazy hlavy, infekční n emoci, hlavně pak centrální nervové soustavy, vrozené poruchy metabolismu, kdy toxické metabolické látky mohou poškodit vyvíjející se mozek.

Určení diagnózy:

Diagnostika je složitá, což je dáno i tím, že porucha může být vyjádřena jinak závažně. Je nutné ji odlišit od jiných poruch či „obyčejné“ zlobivosti.

Závěr ohledně diagnózy může udělat jen kvalifikovaný odborník, často jde o shodu mezi více odbornostmi, tj. pediatrem, psychiatrem a neurologem.

Základem je anamnéza, tj. otázky směřované na těhotenství, porod a poporodní období. Důležité je též vyptat se na rodinnou anamnézu, často se v rodině vyskytuje více členů, kteří trpí LMD.

Dítě je podrobeno psychologickému vyšetření, včetně testu dovednostní, podstoupí též neurologické vyšetření, včetně EEG, či laboratorní odběry. Je nutné vyloučit fyzické nemoci, např. epilepsii, poruchy funkce ledvin, jater, psychiatrické onemocnění.

Důležité je též zkontrolovat smysly, zrak a sluch, děti s poruchami mohou být nepozorné, zlobivé, protože špatně vidí či slyší.

Léčba:

Stejně jako diagnostika LMD je i léčba záležitostí mezioborová. Je nutná spolupráce více odborníků a hlavně pak rodiny. Na léčbě, či lépe terapii, se podílí dětský psycholog, pediatr, speciální pedagog, logoped, psychiatr aj.

Existují i organizace a sdružení rodičů, které podporují rodiny s dětmi s LMD, předávají rady, zkušenosti atd.

U těchto dětí je terapie zaměřená na získávání pozitivních vzorců chování. Je nutné, aby si dítě uvědomovalo následky svého chování, rozlišilo, co je špatné, co dobré, dokázalo se ovládnout. Někdy je však dítě nezvladatelné a zde se uplatní i farmakoterapie.