Latentní tetanie je onemocnění, které je provázeno svalovými spazmy, tj. křečemi, a brněním, mravenčením částí těla, neboť je zvýšená neuromuskulární dráždivost.

Latentní tetanie se vyskytuje hlavně u mladších jedinců, častěji u žen.

Tetanie můžeme dělit na manifestní a latentní. Latentní se také říká latentní tetanický syndrom.

Dále pak dělíme tetanie dle hladiny vápníku na normokalcemickou a normokalcemickou.

Příčina a vznik tetanie

Hypokalcemická:

Podstatnou roli v tetanii hraje stabilizace buněčných membrán, resp. destabilizace. Nejčastěji za tetanií stojí nedostatek vápníku v krvi. V tomto případě dochází k depolarizaci membrány a vytváří se akční potenciály, které se přeměňují do podoby křečí a parestezií (změněné citlivosti).

Za snížením koncentrace vápníku je např. snížený příjem z potravy, zhoršené vstřebávání vápníku ze střeva, snížená funkce příštítných tělísek, hypovitaminóza vitamínem D. dále pak za nízkou hladinou vápníku stojí i léky, např. diuretika, cytostatika, fluoridy aj.

Normokalcemická:

Tetanie však může vzniknout i při normální hladině vápníku, např. při změně pH ‒ alkalóze, při nedostatku hořčíku.

Příznaky:

Latentní tetanický syndrom se projeví nespecifickými příznaky, které vznikají na podkladě zvýšené dráždivosti nervového systému:

 • Závratě
 • Bolesti hlavy
 • Zvýšená únava
 • Sucho v ústech
 • Bušení srdce
 • Změny psychiky, podrážděnost
 • Porucha soustředění
 • Vnitřní úzkosti
 • Křeče hlavně dolních končetin
 • Tiky
 • Bolesti břicha a chronický průjem

Akutní tetanický záchvat se projevuje mnohdy hodně dramaticky. Trvá minuty i hodiny.

 • Parestezie, pocit brnění okolo úst, jazyka, dolní čelisti a končetin, brnění je většinou oboustranné a symetrické.
 • Bolestivé křeče končetin ‒ karpopedální spazmy (křečovité ohnutí zápěsti a natažení nohou), porodnícká ruka (křečovité postavení ruky, tj. prsty vytvoří špetku)
 • Křeče v oblasti laryngu, může dojít až k dušení
 • Pocit nemožnosti se nadechnout, postižený rychle dýchá, ale tím se stav jen zhoršuje, protože se prodýchává do alkalózy.
 • Bušení srdce
 • Úzkosti, vnitřní napětí
 • Třes
 • Poruchy vědomí s kolapsem
 • Sucho v útech
 • Bolesti hlavy
 • Přecitlivělost na hluk, světlo
 • Bolesti břicha

Diagnostika:

Diagnózu latentní tetanie určuje nejčastěji neurolog, který vyšetřuje i šlacho-okosticové reflexy, které mohou být zvýšené.

Je nutné vyšetřit krev a v ní koncentraci vápníku, hořčíku, vitamínu D, hormonů, které řídí metabolismus vápníku, tj. parathormonu, pH, fosfor.

Rozhodující pak je EMG ‒ elektromyografie, kterou se měří motorické akční potenciály.

Řešení akutního záchvatu:

Podání vápníku či hořčíku do žíly. Na zklidnění se podávají benzodiazepiny.

Léčba, kompenzace latentní tetanie:

Podávání preparátů s vápníkem, pokud je prokázáno, že se jedná o hypokalcemickou tetanii. Je též vhodné dodávat hořčík a vitamín D. Vitamín D a vitamín B6 zvyšují vstřebatelnost hořčíku.

Hořčík je ve větším množství také v ořeších, ovesných vločkách, fazolích, máku, kakau, listové zelenině aj.