Laktát je sůl kyseliny mléčné. Jedná se o její metabolit, který v organizmu vzniká při anaerobním metabolismu, tj. při spalování cukrů, když není přítomen kyslík. S tímto jevem se setkáváme hlavně  při vysoké sportovní zátěži.  Určitá koncentrace laktátu je však v krvi i v klidu, a to přibližně 0,5 – 2,2 mmol/l. V průběhu anaerobní glykolýzy, tj. procesu štěpení glukózy, je konečným produktem pyruvát, který je enzymem laktátdehydrogenázou přeměněn za uvolnění energie ATP na laktát. Při anaerobní glykolýze je zisk ATP mnohem nižší než u aerobní, kdy je konečným produktem acetylkoenzym A, který vstupuje do citrátového cyklu (1 : 34 ATP). Laktát je odváděn do jater, kde je pomocí oxidačního procesu přeměněn zpět na pyruvát, který je přeměněn na glukózu. Tento proces však spotřebovává energii.

Kdy se vyšetření laktátu provádí

Pomocí tohoto vyšetření se může hodnotit stupeň hypoxie, nedostatku kyslíku v těle, laktátová acidóza (kyselost) aj. Většinou se stanovuje společně s krevními plyny. Je možné jej stanovovat z žilní i arteriální krve. V případě nutnosti rozlišit virovou a bakteriální meningitidu se provádí vyšetření laktátu z mozkomíšního moku.  U bakteriální meningitidy je laktát vyšší.

Zvýšení koncentrace laktátu

Hladina laktátu roste v případě, že je v těle nedostatek kyslíku nebo je omezeno vylučování, odbourávání laktátu.runner-802912_960_720

Hladina laktátu se zvyšuje při fyziologických jevech, např. při fyzické zátěži

U sportovců se hodnotí laktátová křivka, která je ukazatelem výkonností atleta a také je odrazem efektivity tréninku. Dá se podle ní určit anaerobní práh, jedná se o maximální intenzitu výkonu, při které je organismus sportovce udržena rovnováhu mezi odstraněním a tvorbou laktátu.

U patologických stavů
 • Nemoci srdce, jako je srdeční infarkt, srdeční selhávání
 • Akutní diabetické stavy, diabetický šok
 • Systémový šok, např. ze ztráty krve, anafylaktický, srdeční, septický…
 • Infekční onemocnění
 • Vrozené metabolické nemoci a poruchy
 • Dědičné poruchy funkce mitochondrií
 • Léky – léky snižující glykémii u diabetiků (metformin), léky proti tuberkulóze (izoniazid)
 • Nemoci plic, chronická obstrukční choroba, akutní záchvat astmatu, těžké infekce dýchacích cest, fibróza plic atd.
 • Hypoventilace
 • Otravy, které vedou ke snížení kyslíku v krvi, tj. otrava oxidem uhelnatým, otrava kyanidem, intoxikace alkoholem,
 • Nedostatek vitamínu B1
 • Onemocnění jater

Vážný tav se zvýšenou hladinou laktátu je laktátová acidóza, kdy klesá pH krve. Tento stav může být velmi vážný a vést i ke smrti pacienta. Příznaky acidózy jsou zpomalení, apatie, nevolnosti, zvracení, zrychlené a hluboké dýchání…, postupně se přidávají poruchy vědomí a vážnému narušení vnitřního prostředí.

Léčba laktátové acidózy spočívá v nalezení příčiny, tj. zajistit potřebné okysličení, např. intubací, podporou srdeční činnosti, pomocí dialýzy odstranit metformin aj. Pro rychlou úpravu pH se podávají alkalické látky, což je třeba bikarbonát.