Kopřivka je poměrně častá dermatóza. Je velmi těžké zjisti příčinu. Za jejím výsevem může stát velké množství podnětů od alergenů po např. tlak či chlad. Nejčastěji kopřivkou trpívají děti a mladí dospělí.

Vznik kopřivky:

Na kopřivce se podílí degranulace mastocytů a bazofilů, tedy uvolnění obsahu granulí těchto imunitních buněk. V granulech se nalézají biologicky aktivní látky, jejichž působení na cévy, další buňky vede k vytvoření pupenu. Degranulace může být vyvolána různými podněty.

Příznaky:

Kopřivka je spojená s výsevem svědivým pupenů, pupínků, které jsou ostře ohraničené, mívají růžovou barvu se zarudlými okraji. Velikost bývá různá, stejně jako hustota jejích výsevu. Pupeny se vysejí velmi rychle a nejčastěji mizí do 24 hodin, ale mezitím se mohou vyset nové, a nezanechávají následky v podobě změn na kůži. Jinak je tomu u chronických forem, kdy kopřivka přetrvává.

Dělení kopřivek:

Dle doby trvání:

  • Akutní kopřivka ‒ s náhlým výsevem a rychlým odezněním příznaků max. do 6 týdnů.
  • Akutní vracející se kopřivka ‒ opakující se různě dlouho trvající výsevy, jejichž výskyt je delší než 6 týdnů.
  • Chronická kopřivka ‒ často se opakující či nemizející výsevy.

Dle vyvolávající příčiny:

Imunopatologické ‒ na jejich vzniku se podílí hlavně imunitní systém.

  • Alergické kopřivky s přítomností IgE protilátek proti alergenu, který může být hmyzí, potravinový i kontaktní, kdy se kopřivka vyseje při kontaktu např. s latexem, zvířecí srstí.
  • Autoimunitní kopřivky jsou charakteristické přítomností autoprotilátek proti receptorů na mastocytech a bazofilech či proti IgE.
  • Imunokomplexové ‒ provázejí různé nemoci jako hepatitidy, infekce EBV aj.

Neimunologické ‒ vznikají na jiném podkladě než na aktivaci imunitního systému.

  • Mohou ji vyvolat potraviny s vysokým obsahem histaminu či obsahující látky, které podporují uvolnění histaminu z buněk ‒ jahody, některé sýry, feferonky, grepy, vlašské ořechy, červené víno, mořské ryby, ananas aj.
  • Fyzikální urtikárie:

Chladová kopřivka a tepelné kopřivka ‒ pupeny se vysejí po vystavení se chladu nebo teplu

Sluneční kopřivka ‒ výsev pupenů po vystavení se UV světlu

Aqagenní ‒ pupeny se vysejí v místě styku kůže s vodou, je to reakce na substanci ve vodě obsaženou.

Tlaková ‒ pupeny se vysejí v místě tlaku

Cholinergní ‒ spouští ji např. změna tělesné teploty u nemoci, sprchování, sportu, stresu…

Kopřivky doprovázející jiné nemoci, např. infekce, chronická zánětlivá onemocnění, nádorové a autoimunitní nemoci, mastocytózu aj.

Vyšetření:

Je snaha odhalit příčinu vzniku kopřivky.

Důležitá je anamnéza, co pacientovi kopřivku vyvolá, jakou používá kosmetiku, stravu, jaké léky bere…

Provedení alergických testů, krevních rozborů…, dále se dle výsledků volí další postup.

Léčba:

V případě, že je známá příčina, je vhodné ji odstranit či se jí vyhýbat.

Farmakologická léčba u alergických kopřivek spočívá v podávání antihistaminik, stabilizátorů membrán mastocytů, antagonisté leukotrienů, kortikoidy, v případě celkové reakce i adrenalin.

Na výsev je možné aplikovat různé roztoky, krémy, které snižují svědění.