Kolposkopie je gynekologické vyšetření, které odhaluje patologie pochvy a hlavně pak děložního čípku ústícího do pochvy.

Kolposkop

Vyšetření se provádí přístrojem – kolposkopem. Jedná o se speciální mikroskop, který je opatřen silným zdrojem světla. Kolposkop zvětšuje, tedy přibližuje, 2−60x, díky tomu jsou i pouhým okem zachyceny změny ve vyšetřované oblasti. Zvýraznit patologické změny je možné aplikací roztoku kyseliny octové či jodového Lugolova roztoku. Kolposkop může být vybaven i kamerou či fotoaparátem, je tak možné dokumentovat a porovnávat nálezy.

Vyšetření:

Před vyšetřením není nutná žádná příprava, podmínkou je pouze absence menstruace. Doporučuje se také vyhnout se zavádění vaginálních čípků a absence pohlavního styku 1 až dva dny před vyšetřením.

Vyšetření se provádí ambulantně, krom optického vyšetření bývá doplněno i odběrem cytologického materiálu, stěru z děložního čípku. V případě nálezu patologie je možné provést i biopsii.

Indikace k vyšetření:

Prohlídka děložního čípku, zkontrolování a odhalení předrakovinných změn, a to v případě bolestí podbřišku, krvácení mimo menstruaci, neplodnosti aj.

Výsledky vyšetření:

Vyšetřením se odhalí přítomnost abnormální tkáně, což může znamenat, že se v místě rozvíjí rakovinné bujení.

Na sliznici čípku se hodnotí změny, které mohou mít podobu puntíčkování nebo mozaiky, hodnotí se též cévy na sliznici.

  • Normální nález znamená, že je sliznice pochvy a děložního čípku kryta dlaždicovým epitelem, tento po aplikaci kyseliny octové nezbělá, ale barví hnědě. Je možné zachytit i přítomnost cylindrického hlenotvorného epitelu.
  • Abnormální výsledky jsou dány např. atypickou transformační zónou, je přítomna léze, metaplazie epitelu (změny typu epitelu, přechod jednoho typu do druhého). Tato se po aplikaci roztoku kyseliny octové barví bíle. Čím rychleji a intenzivněji postižené místo zbělá, tím závažnější nález je. Mezi patologické nálezy patří tečkování (čím jemnější je tečkování, tím je pravděpodobnější, že se jedná o mírné formy léze či metaplazii, v případě hrubšího tečkování o závažnější nález), mozaika (vytváří se pravoúhlé vzory, čím nepravidelnější, tím závažnější), leukoplakie (hyperkeratóza), přítomnost abnormálních cév.
  • Nálezy, které svědčí pro invazivní karcinomy, jsou v případě, že je povrch epitelu nepravidelný, jsou přítomny eroze či vředování, léze výrazně zbělá po aplikaci kyseliny octové, tečkování či mozaika jsou silně nepravidelné.

Výhody vyšetření:

Přináší přesnou informaci o stavu děložního čípku, je možné odebrat vzorky jak pro cytologické, tak histologické vyšetření. V případě patologií je možné ženu pravidelně sledovat či provést konizaci děložního čípku.

Nevýhody vyšetření:

Vyšetření je bezpečné, přesné, nezatěžuje ženu, nevyžaduje velkou přípravu. Nevýhodou může být lehké krvácení spojené s odběrem tkáně pro biopsii.