Virus klíšťové encefalitidy je přenášen klíšťaty rodu Ixodes ricinus. Nebezpečí nákazy je nejvyšší na jaře a v létě, a to v našich krajích. Vzhledem k oteplování se klíšťata šíří i do horských oblastí. Nejpostiženější je oblast jižních Čech.

Původce infekce:

Virus klíšťové encefalitidy patří do rodu flavivirů, stejně jako např. virus japonské encefalitidy či žluté zimnice.

Virus je přenášen přisátím nakaženého klíštěte. Je ovšem možné nakazit se i neopracovaným mlékem od dobytka, který je sám nakažený.  Rezervoárem viru jsou teplokrevná zvířata, hlavně hlodavci, ze kterých se klíště nakazí.

Virus přenesený do rány po kousnutí se rychle dostává do buněk, poté do lymfatických uzlina, kde se pomnoží a odtud se potom dostává dále do těla i mozku.

Příznaky klíšťové encefalitidy:

Inkubační doba encefalitidy je nejčastěji 7−14 dní.

Nemoc často probíhá ve dvou fázích. V první fázi se objevují příznaky podobné chřipkovým, tj. bolesti hlavy, kloubů, horečka, únava, může být i nevolnost, průjmy či kašel a bolest v krku. Nemoc se nemusí dostat do druhé fáze a může odeznít. Může však přejít do druhé fáze, kdy dochází k postižení mozku, tj. objevují se kruté bolesti hlavy, horečky, světloplachost, zvracení, zatuhnutí šíje, svalový třes, obrny, poruchy spánku, závratě, dezorientace až kóma či smrt.

Prodělaná encefalitida může zanechat trvalé následky, např. obrny končetin, přetrvávající bolesti hlavy, poruchy paměti, změny nálady.

Diagnostika:

Důležitým vodítkem jsou klinické příznaky, zvláště pak neurologické jako je zatuhnutí šíje, neschopnost přitáhnout bradu k hrudní kosti.

Dalšími vyšetřeními jsou krevní odběry na přítomnost protilátek proti viru klíšťové encefalitidy, také se vyšetřuje počet bílých krvinek, CRP.

Velmi důležitá je pak lumbální punkce s odběrem mozkomíšního moku, kde se potvrdí diagnóza.

Vhodné je též provést vyšetření očního pozadí, podle nějž je možné neinvazivně sledovat nitrolební tlak, který se u encefalitidy může výrazně zvyšovat.

Léčba klíšťové encefalitidy:

Jelikož je nemoc virového původu, nelze využít antibiotik, často se tedy léčí pouze symptomaticky, tj. snižuje se horečka, bolesti hlavy. Pokud je přítomné i zvracení, je nutné sledovat hydrataci, aby nedošlo k minerálovému rozvratu, což by stav pacienta ještě zhoršilo. Důležitý je hlavně přísný klid na lůžku.

Prevence onemocnění:

Je potřeba bránit se proti přichycení klíštěte, to je možné např. používáním repelentů, správnou volbou oblečení, když jdeme do přírody, a po příchodu domů zkontrolovat, zda po nás neleze klíště, aby se odstranilo ještě před zakousnutím.

Nesmíme zapomínat na prohlédnutí domácích zvířat, ze kterým může klíště vypadnout a přenést se na člověka.

V případě, že je klíště zakousnuté, je nutné jej vytáhnout celé, tedy i hlavičkou a následně si pečlivě umýt ruce.

Další možností prevence je očkování, které se musí po třech letech obnovovat.