Keratokonus definujeme jako onemocnění rohovky oka. Označení vychází z řecké složeniny kerato – rohovka (cornea) a konos –  kužel, zkosení.

Výskyt:

Keratokonus se vyskytuje přibližně u 0,5% populace v produktivním věku. Nejčastěji se počíná rozvíjet mezi 10-20 rokem života. Čím dříve onemocnění propukne, tím rychlejší je jeho průběh. Postižena je převážně mužská část populace. Keratokonus často provází jiná onemocnění např. Marfanův syndrom, Downův syndrom, astma, ekzém, alergie. Mnutí očí může urychlit vývoje onemocnění. Přesná příčina vzniku keratokonu není známá. Výskyt je familiární, tudíž zde hraje roli genetika.

Vývoj nemoci a příznaky:

U keratokonu se jedná o pomalé, ale trvalé kuželovité vyklenování a ztenčování rohovky. V důsledku tohoto jevu dochází ke zhoršení vidění – narůstání krátkozrakosti a vzniku nepravidelného astigmatismu. Někteří pacienti trpí světloplachostí, snadno se jim „unaví oči“ či vidí kruhy okolo světel. Kolem duhovky se může vytvořit tzv. Fleischerův prstenec, což je zbarvený kroužek v jejím okolí. V pokročilých stádiích nemoci se rohovka zakaluje a snižuje se její průhlednost a končí ztrátou vidění. Nevzniká na obou očích současně, ale na druhém oku s odstupem času.

Dělení:

Keratokonus se v klinické praxi dělí na různé typy dle poloměru křivosti první lámavé plochy, tvaru konu, stupně onemocnění aj.

Diagnostika:

Při vyšetřování keratokonu se využívá štěrbinová lampa, rohovková pachymetrie na změření tloušťky rohovky, keratometrie, jež měří zkřivení přední plochy rohovky, keratotopografie aj.

Léčba:

Na rozdíl od „běžné“ krátkozrakosti se ta u keratokonu velmi těžko koriguje brýlemi. Mohou pomoci tvrdé kontaktní čočky. V minulosti byl jediným možným řešením zákrok, při kterém se transplantovala rohovka. Dnes je již více možností, jak keratokonus ovlivnit.

  • CCL (Corneal Cross linking) je metoda, kdy se pomocí kapek s vitamínem B2 a UV záření o vlnové délce 365nm zlepšuje biomechanická a biochemická stabilita rohovky. Dochází totiž ke zpevňování soudržnosti kolagenních vláken rohovky.
  • ICRS je metoda využívající implantace intrastromálních prstenců – kerating.
  • Termokeratoplastika je metoda, při níž se pomocí laseru vyklenutý konus zahřívá a oplošťuje. Tato metoda se již příliš nevyužívá.
  • Transplantace rohovky (keratoplastika) je chirurgický zákrok, kdy se nahrazuje poškozená rohovky štěpem od dárce. Dle typu štěpu můžeme rozlišit keratoplastiku na perforující, při níž je nahrazena celá rohovka, a lamelární, při níž se nahrazuje pouze část. Úspěšnost první transplantace je až 92%, při opakování se procento úspěšnosti snižuje vlivem imunizace proti cizím antigenům, je vyšší procento odmítnutí štěpu, komplikací hojení či infikace ran.