Jako hypoglykémii označujeme stav, kdy hladina krevního cukru, glykémie, poklesne pod pod 3,3 mmol/l. tento pokles způsobuje řadu komplikací, pokud je těžká, může člověka ohrozit na životě. Nejčastěji se s hypoglykemickými stavy setkáváme u diabetiků.

V případě, že hrozí hypoglykémie, snaží se organismus tento stav regulovat, tlumí sekreci inzulinu a zvyšuje sekreci kortizolu, katecholaminů, glukagonu a jiných hormonů, které podporují produkci glukózy procesy jako je glykogenolýza, glukoneogeneze…, ale mnohdy ani toto nestačí.

Rozvoj hypoglykémie může být rychlý a mohou chybět varovné případy. Člověk tak nestihne zareagovat a sníst či vypít něco s obsahem cukru a je tedy odkázán na pomoc lidí kolem.

Příznaky hypoglykémie:

Pod vlivem vyplavení katecholaminů se objevuje

 • Pocení, studený pot
 • Zrychlení srdečního rytmu a palpitace (bušení srdce)
 • Bledost
 • Poruchy citlitovosti, parestezie
 • Třes
 • Slabost
 • Nevolnost a zvracení
 • Úzkosti

Vlivem nedostatku glukózy v mozku − neuroglykopenické příznaky

 • Bolesti hlavy
 • Nesoustředěnost a zmatenost
 • Motání hlavy
 • Spavost
 • Změny nálady
 • Poruchy řeči
 • Dvojité vidění
 • Poruchy hybnosti, ataxie
 • Hlad
 • Křeče
 • Bezvědomí

Příčiny vzniku hypoglykémie:

 • Špatně vedená léčba cukrovky – podávání vyšší dávky inzulinu, větší množství antidiabetik.
 • Nadměrná fyzická aktivita – může se objevit i u dospělých, kdy jsou při fyzické aktivitě vyčerpány zásoby glukózy, tento stav málokdy vede k bezvědomí.
 • Nádor na slinivce produkující inzulin, inzulinom
 • Snížený příjem sacharidů
 • Stav po opilosti, kdy játra při odbourávání alkoholu neuvolňují do krve cukr

Určení diagnózy:

Díky typickým příznakům a určení hodnoty glykémie je hypoglykémie potvrzena.

Naneštěstí jsou příznaky hypoglykémie velmi variabilní a mohou být přičítány jiné diagnóze či stavu, např. požití drog, alkoholu. To může být problémem hlavně v terénu, kdy se pak lidem s hypoglykémií nedostane potřebné pomoci.

Léčba hypoglykémie:

V případě, že je postižený při vědomí, je nutné mu podat cokoli s obsahem cukru, ať už je to nápoj či potravina. Nepodávat však čokoládu, kdy tuk v ní obsažený brání vstřebávání cukru. K úpravě stavu většinou stačí 10–20 g sacharidů.

Při těžké hypoglykémii se pak v nemocnici využívá podání glukózy nitrožilně, je možné využít i podání glukagonu.

Prevence:

Důležitější než léčba samotná je však prevence vzniku hypoglykémie.

U diabetiků je nutné zjistit, jaká je příčina vzniku hypoglykémie, tj. zhodnotit dávky inzulinu, léků, správné dodržování diety s ohledem na fyzickou aktivitu.

Komplikace:

Hypoglykémie není neškodný stav, může dojít až k úmrtí, akutní cévní mozkové příhodě, infarktu myokardu či vážným poruchám srdečního rytmu, neboť se snížením hladiny glukózy dochází i k poruše iontové rovnováhy, mění se koncentrace minerálů v krvi.

Ke smrti z hypoglykémie dochází nejvíce ve spánku.