Histologické vyšetření je mikroskopické vyšetření malého kousku odebrané tkáně. Odběr vzorku se nazývá biopsie, která se provádí plánovaně. Toto vyšetření je prováděno poměrně často, neboť je naprosto nenahraditelné při určování správné diagnózy i léčby.

Proč je vzorek odebírán:

K histologickému vyšetření vzorku tkáně se přistupuje při podezření na onemocnění, které není možné přesně určit pomocí základních ani zobrazovacích vyšetření. Pomocí histologie se odhalí přesný charakter a původ onemocnění, což umožní nastavit vhodnou léčbu. Je možné určit zánět, odhalit rakovinu a určit její typ aj.

Nejčastěji jsou odebírány vzorky z jater, ledvin, kůže a zažívacího ústrojí. V případě zažívacího ústrojí, plic aj. se odběr vzorku provádí v rámci endoskopického vyšetření, kdy je tkáň odebrána malými klíšťkami. Odběr je nebolestivý, maximálně je vnímám jako drobné štípnutí. V případě jater či ledvin se provádí odběr přes pokožku pomocí duté jehly, tj. perkutánní biopsie. Před odběrem se znecitliví pokožka, přes kterou bude procházet jehla. Díky této biopsii se získá váleček tkáně, který zůstane v duté jehle.

Další možností odběru vzorku je v průběhu operačního zákroku, tj. perioperačně.

Zpracování vzorku:

Odebrané vzorečky tkáně se musí před vyšetření zafixovat, aby nedošlo k jeho rozkladu. Fixovaný vzorek se nakrájí na velmi tenoučké plátky pomocí mikrotomu, ale předtím se ještě zalijí se do vybraného média, např. parafinu. Vzorky je též možno nabarvit, aby se zvýraznily některé struktury a usnadnilo se vyhodnocování vzorku.

V případě, že se na vyšetření spěchá, např. operační tým čeká na vyšetření tkáně, je možné odebranou tkáň hluboce zmrazit a pak nakrájet a prohlížet.

Vyhodnocení vzorku:

Poté, co jsou vzorky zpracovány a obarveny jsou hodnoceny patologem. K hodnocení se využívá mikroskop. Jsou sledovány odchylky buněk od zdravé tkáně, přítomnost jiných buněk, změn. Je možné odhalit změny způsobené záněty, a hlavně pak rakovinné bujení. Zde je důležité též určit, o jaký druh rakoviny se jedná. Dle výsledku histologie je tedy možné určit typ, vážnost onemocnění a určit tak diagnózu, prognózu a nastavit správnou léčbu.

Příprava pacienta na biopsii a další kroky:

Není žádná specifická příprava, záleží na tom, jak bude vzorek odebírán. Pokud např. v rámci kolonoskopie, je nutná příprava na toto vyšetření.

Po odběru vzorku, ukončení vyšetření, pacient odchází domů a čeká na výsledek. Nejčastěji je výsledek přístupný do jednoho týdne, ale doba se může i prodloužit. Dle výsledku se ošetřující lékař, který o biopsii požádal, rozhodne o dalším postupu.

V případě perioperační biopsie je vyhodnocení vzorku velmi rychlé, cca půl hodiny, aby mohla být operace co nejdříve ukončena. Neboť operatér volí další operační postup právě dle výsledků histologie.

Histologie je zcela nezastupitelná vyšetřovací metoda, přesně určuje diagnózu a řídí se jí léčebné postupy!