Hematokrit je vyšetření krve, kdy výsledek udává poměr objemu erytrocytů k celkovému objemu krve. Hodnota hematokritu se udává v % nebo v poměrných číslech. Normální hodnoty jsou:

 • muži: 44±5 % (0,44±0,05); 0,37‒0,49
 • ženy: 39±4 % (0,39±0,04); 0,35‒0,46

Vyšetření se předepisuje ke stanovování různých diagnóz či při monitorování nemocí, jejich průběhu. Jedná se hlavně o nemoci, při nichž dochází ke změnám v počtu červených krvinek (erytrocytů). Vyšetření se provádí v rámci standardního krevního obrazu, je tedy na výsledcích společně s počty krevních buněk, hemoglobinem aj.

Vyšetření může odhalit problémy, které se týkají tvorby či délky života erytrocytů, mohou lékaře navést na poruchu funkce kostní dřeně, nedostatek vitamínu B12 či železa aj.

Odebírá se plná žilní krev.

Využití:

Určení diagnózy:

 • Pro určení diagnózy anémie a její tíže (společně s hematokritem klesá i celkový počet erytrocytů a hemoglobin).

Projevy aménie ‒ slabost, únava, kolapsy, bledost, bušení srdce, dušnost

 • Pro určení diagnózy polycytemie a polyglobulie, což je stav opačný oproti anémii. Jedná se zmnožení počtu krevních buněk, je tedy krom hematokritu zvýšený hemoglobin a počet erytrocytů.

Projevy polycytemie ‒ motání a bolesti hlavy, zrudnutí obličeje, zvětšení sleziny, svědění kůže, nevolnost…

 • Pro určení tíže dehydratace, resp. stavu hydratace, může být zvýšen i objem erytrocytů a hemoglobin

Příznaky dehydratace ‒ žízeň, sucho v ústech, oschlé sliznice, ztráta pružnosti pokožky, omezení tvorby moči a potu.

Monitorování nemocných:

Výsledky hematokritu u pacientů s diagnostikovanou anémií, polycytemií mohou určit, zda dochází ke změně po léčbě, zda se stav normalizuje.

Hodnoty hematokritu však mohou být zkresleny dehydratací.

Snížený hematokrit:blood-collection-1949542_960_720

 • Anémie z nedostatku novotvorby erytrocytů, které může způsobit poškození kostní dřeně, nedostatek železa, nedostatek vitamínu B12 aj.
 • Anémie ze zvýšené ztráty erytrocytů při jejich rozpadu, může se jednat o vrozené poruchy, např. hemoglobinopatie, či získané, např. autoimunitní či infekční choroby
 • Anémie ze zvýšené ztráty krve, např. při krvácení do zažívacího traktu, které může být malé, ale pokud je dlouhodobé, projeví se to i v krevním obraze
 • Poškození ledvin, které mohou produkovat méně erytropoetinu, který stimuluje tvorbu erytrocytů.
 • Chronické záněty
 • Nádorová onemocnění krve, např. leukémie, lymfomy atd.

Zvýšení hematokritu:

Nárůst hodnoty hematokritu může provázet:

 • Dehydratace, v takovém případě klesá objev tekutiny, zatímco množství krevních buněk zůstává nezměněné, stoupá tedy procento erytrocytů
 • Polycytemie vera je onemocnění, kdy se nadměrně tvoří erytrocyty, krev je tedy hustá a vazká
 • Vážná plicní onemocnění a vrozené srdeční vady jsou často provázena zvýšenou tvorbou erytrocytů, neboť dochází ke zhoršení okysličování, což se tělo snaží nahradit právě zvýšením objemu přenašečů kyslíku, tedy erytrocytů.
 • Nádory ledvin, které produkují erytropoetin
 • Kouření
 • Pobývání ve vyšších nadmořských výškách, kde je nižší koncentrace kyslíku