Hemangiom je vaskulární, cévní, nezhoubný novotvar, který se vyskytuje v kůži, podkoží i orgánech.

Hemangiomy se mohou objevit již v časném dětství, pokud se jedná o tyto dětské hemangiomy, je možnost, že se samy s narůstajícím věkem ztratí.

Popis hemangiomu:

Hemangiomy v orgánech nejsou znatelné. Jejich výskyt bývá v játrech či mozku. V těchto místech se nemusí projevovat, ale pokud jsou velké, mohou utlačovat okolní tkáně.

Kožní a podkožní hemangiomy tvoří ploché útvary, které se vyklenují nad povrch – jejich velikost se pohybuje od pár milimetrů, ale mohou být i několikacentimetrové. U dětí jsou nejčastěji kožní hemangiomy v oblasti hlavy a krku a nazývají se nevus flammeus, což znamená oheň. Mají rudou, živou barvu, pokud se na ně zatlačí, dočasně vyblednou. U kožních je patrné, že jsou tvořeny cévami, kterými protéká krev.

Podkožní hemangiomy mají spíše fialovou barvu a prosvítají kůží.

Dělení hemangiomů:

 • Kapilární hemangiom – nejčastěji se vyskytuje v kůži, tvoří červené skvrny. Není závažných problémem, pokud je malý.
 • Kavernozní hamengiom – nalézá se v kůži, pod kůží i orgánech. Je to modravý až nafialovělý uzel.
 • Arteriovenózní hemangiom – se nachází v kůži, podkoží i orgánech.

Komplikace:

 • Krvácení z hemangiomu, které může být velmi těžce zastavitelné
 • Útlak okolní tkáně u orgánových hemangiomů

V oblasti očního víčka – blokují zorné pole

V dýchacích cestách ze sliznice vyrůstající hemangiomy mohou narušit dýchání.

Ve zvukovodu ucha mohou vyvolat zhoršení sluchu.

 • Mnohočetné a rozsáhlé hemangiomy mohou způsobit i srdeční komplikace, kdy krev protéká i těmito zmnoženými cévami, a to klade větší nároky na práci srdce.

Diagnostika hemangiomu:

V oblasti kůže a podkoží jsou zrakem poznatelné.

 • Ultrazvukové vyšetření pomocí doppleru, aby se zjistil průtok cévami hemangiomu.
 • Angiografie
 • Izotopová flebografie
 • Magnetická rezonance
 • Histologické vyšetření vzorku cévní tkáně hemangiomu

Léčba hemangiomu:

Volba léčebných postupů je individuální.

Mnohdy se kožní a podkožní hemangiomy neléčí, mohou samy zmizet, a pokud jsou malé, nezpůsobují žádné problémy.

Velké hemangiomy však mohou být nebezpečné a je nutné je léčit, mohou krvácet či omezovat jejich nositele. Krátkodobější léčba sestává z podávání kortikoidů. Jejich působením se hemangiom zmenšuje. Následně se využívá terapie laserem. Ten narušuje hemangiomové cévy bez toho, aby došlo k postižení kůže. Ošetřovanou cévu „zataví“ a ta se pak vazivově přemění a dojde k jejímu vstřebání.

Je možné podávat betablokátory, které mnohdy hemangiom zcela odstaní, je však nutné u pacienta sledovat krevní tlak.

V některých případech je nutné využít chirurgické léčby, kdy se hemangiom odstraní. Tento typ léčby se volí jako poslední možnost.