Hashimotova tyreoiditida je jedna z nejčastějších autoimunitních nemocí, které postihuje štítnou žlázu. Trpí ji častěji ženy než muži.

Jedná se o zánět v něm hrají roli autoprotilátky a buňky imunitního systému, které se dostávají do tkáně štítné žlázy a tu ničí, neboť se postupně rozvíjí zánět, dochází k atrofii štítné žlázy a k fibrozním změnám, kdy je funkční tkáň nahrazena vazivovou, jizevnatou, tedy nefunkční.

Příčiny vzniku:

V rozvoji nemoci hraje roli více faktorů. Je zde jistě vliv genetický, který je spojen s fungováním imunitního systému, kdy jsou u nemocných nalézány specifické HLA molekuly (tj. molekuly na površích imunitních buněk), a to např. HLA-DR3, HLA-DR-8, HLA-DR-5.

Jako inzult, který nemoc nastartuje, může být např. virové onemocnění, vliv vnějšího prostředí…

Příznaky:

Příznaky mohou být dvojího charakteru, dle fáze nemoci…, zprvu je totiž přítomná zvýšená funkce štítné žlázy, kdy vinou ničení buněk dochází k zvýšenému uvolňování hormonů. Poté však dojde k vyčerpání funkce a objevují se příznaky spojené s hypofunkcí, tj. únava, zpomalení tempa, nárůst hmotnosti, zimomřivost, zhoršení kvality vlasů a nehtů, otoky, zvýšení hladiny cholesterolu… Je též přítomné zvětšení štítné žlázy, tj. struma, může však naopak dojít i ke zmenšení štítnice. Nemoc může provázet i pocit tlaku na krku a obtíže s polykáním, či dokonce dýcháním.

Určení diagnózy:

Vyšetřování patří do rukou endokrinologa.

Probíhá vyšetření štítné žlázy, nejčastěji pomocí ultrazvuku, kdy jsou ne štítné žláze viditelné změny struktury i velikosti. Ve tkání se objevují uzlíky, většinou difúzně, jsou tedy rozptýlené ve tkání. Štítnice může být tužší.

Krevní testy odhalí přítomnost autoprotilátek, jedná se hlavně o protilátky proti tyreoglobulinu, tyreoidální peroxidáze či mitochondriím. Koncentrace protilátek není v souvislosti s tíží zánětu. Těžký zánět tedy může být provázen i nižší koncentrací autoprotilátek, a naopak při ustoupení zánětu se mohou protilátky stále v krvi vyskytovat.

V krevních testech se též sledují koncentrace hormonů. U Hashimotovy tyreoitidy může dojít k nárůstu hodnoty TSH (hormon produkovaný hypofýzou). Mohou být nalezeny zvýšené hladiny hormonů štítné žlázy, ale také snížené, dle toho v jaké fázi nemoc je.

V případě podezření, že by změny na štítné žláze mohly být nádorové, provádí se biopsie úzkou jehlou a vzorek tkáně je odeslán na histologické vyšetření.

Léčba:

V případě, že dochází k poklesu hladiny hormonů štítné žlázy, uvažuje se o suplementaci hormony. Ty pomohou zmenšit strumu i zánět. Pokud je nemoc závažná a nereaguje na léčbu hormony, podávají se kortikoidy.

V případě, že jsou přítomné velké uzle, struma, je vhodné uvažovat o chirurgickém odstranění části štítné žlázy.

Pacient dochází na pravidelné kontroly, kdy se provádí ultrazvuk štítné žlázy a odběry krve na výše zmíněné parametry a dle toho se určí další postup.