Diabetes je choroba, jejíž výskyt v populaci narůstá, hlavně pak přibývá pacientů s diabetem typu II, který se též lidově označuje jako „stařecká cukrovka“. Diabetes s sebou nese rizika akutních komplikací, jako jsou hypo- či hypeglykemický šok, ale také těch dlouhodobých, kdy zvýšená hladina cukru poškozuje cévy, nervy a ostatní buňky. Diabetici tak často trpí na nemoci sítnice, může dojít i ke ztrátě zraku, nemocemi ledvin, kdy je nutné dialyzovat, špatně se hojící rány, snížení imunity aj. Musí proto dodržovat léčebný režim. Zda je tento dobře dodržován a nastaven může být kontrolováno nejen hodnotami glykémie, ale také glykovaným hemoglobinem.

Glykovaný hemoglobin

Glykovaný hemoglobin je hodnota, jejíž zvýšení je známkou dlouhodoběji špatně kompenzovaného diabetu. Glykovaný hemoglobin se vytváří reakcí mezi glukózou a hemoglobinem v krevním oběhu, kdy se glukóza na hemoglobin naváže. Jedná se o tzv. neenzymatickou reakci ‒ glykaci.

Hodnoty glykovaného hemoglobinu (frakce hbA1c) tedy přímo odráží hodnoty glukózy v krvi v průběhu života červené krvinky, ta žije přibližně 120 dní. Může se díky ní posoudit i úspěšnost léčby.

Dle stránek SZU jsou hodnoty glykovaného hemoglobinu:

Kategorie glykovaného hemoglobinu HbA1c [mmol/mol] – dospělí, negravidní

≤ 38 mmol/mol          Norma

39–47 mmol/mol       Prediabetes 

≥ 48 mmol/mol          Diabetes 

≤ 53 mmol/mol          Kompenzovaný diabetes

diabetes-528678_1280

Proč je sledování glykovaného hemoglobinu důležité?

Již bylo zmíněné, že odráží hladiny glykémie, takže dle hodnot glykovaného hemoglobinu můžeme posoudit kompenzaci diabetu, zda je diabetik dobře léčen a také můžeme dle naměřených hodnot zhodnotit riziko vzniku komplikací, které diabetes provázejí.

Odběry na určení glykovaného hemoglobinu nejčastěji ordinuje diabetolog.

Odebírá se běžná žilní krev a výsledky má doktor za cca 2 dny.

Kontroly se provádějí u pacientů, kteří jsou na dietě a mají tedy „lehký“ diabetes druhého typu, se provádí měření cca 1x za rok. V případě pacientů, kteří užívají na korekci cukrů léky, antidiabetika, se měření provádí až 2x ročně.

Jinak je tomu u pacientů, kteří si aplikují inzulín. Zde jsou odběry na určení glykovaného hemoglobinu častější. U pacientů, kde se nedaří dostat diabetes pod kontrolu, jsou odběry až 4x za rok, u bezproblémových pacientů 2‒4x ročně.

Frekvenci si samozřejmě může diabetolog upravit dle uvážení a vývoje stavu pacienta.

Ovlivnění výsledku

Faktory, které mohou zkreslit výsledky glykovaného hemoglobinu, mohou jej snížit či naopak zvýšit:

Snížení glykace:
  • Doba přežívání červených krvinek, u některých lidí, při některých nemocech může být zkrácena.
  • Hemoglobinopatie, tj. poruchy stavby hemoglobinu, který pak nemůže být glykován či jen omezeně.
Zvýšení glykace:
  • Oxidační stres, tj. přítomnost volných kyslíkových radikálů, vyšší koncentrace radikálů zvyšuje glykaci hemoglobinu.
  • Hodnoty glykovaného hemoglobinu mohou ovlivnit změny koncentrace glukózy v krvi, tj. významné kolísání glykémie.