Glaukom je mezi lidmi spíše znám jako zelený zákal. Jedná se o zvýšení nitroočního tlaku, které vede k poškození zrakového nervu, tím i k poruše vidění s výpadky zorného pole až slepotě. Postihuje cca 2% populace. V rozvoji nemoci hraje důležitou roli dědičnost.

Vývoj:

Nitrooční tekutina je nepřetržitě v řasnatém tělísku, dále se dostává před zornici do přední komory oční a z oka vytéká v oblasti duhovkorohovkového úhlu do cévního řečiště. Velice důležitá je rovnováha mezi tvorbou nitrooční tekutiny a jejím odtokem.

V případě glaukomu může dojít ke zvýšené tvorbě tekutiny, narušenému vstřebávání či obstrukcí v oblasti odtoku.

Rizikové faktory vzniku glaukomu:

· Věk nad 40
· Diabetes mellitus – cukrovka
· Kardiovaskulární onemocnění – zvýšený krevní tlak
· Obezita
· Poruchy funkce štítné žlázy aj.

Druhy glaukomů:

Zpravidla rozeznáváme 4 formy glaukomu:

  • Primární glaukom s otevřeným úhlem, také známý jako chronický – vyvíjí se nepozorovaně, zprvu ho neprovázejí žádné obtíže, ale při vysokém nitroočním tlaku se vyvíjí otok rohovky a je utlačován zrakový nerv a pacienti vidí barevné kruhy okolo zdrojů světla. Později dochází k zhoršení vidění, mohou se přidat bolesti hlavy. Nemoc může dále progredovat do oslepnutí.
  • Primární glaukom s uzavřeným úhlem, který se projeví jako akutní glaukom, též jako glaukomový záchvat. Stav je provázen bolestí a poruchami vidění, tvrdým, červeným okem, zornice nereaguje na světlo. Tento stav je nutné co nejdříve léčit.
  • Sekundární glaukom je stav, kdy ke zvýšení nitroočního tlaku dochází v důsledku jiného onemocnění oka či systémové choroby. Jedná se např. o záněty oka, traumata oka, nitrooční krvácení, dále pak dlouhodobé podávání glukokortikoidů, vysoký krevní tlak.
  • Vrozený glaukom je dán poruchou vývoje odvodných cest, projevuje se v raném dětství.

Diagnostika:

Glaukom se potvrdí pomocí následujících vyšetření.

  • Měření nitroočního tlaku – nejznámější je metoda bezkontaktní, která je dnes standardně využívána v ordinacích očních lékařů při každé prohlídce, kdy je proti oku vyslán proud vzduchu.
  • Gonioskopie – nitrooční tlak se měří pomocí čočky, která se přikládá na znecitlivěný oční povrch.
  • Vyšetření očního pozadí
  • Perimetrie, která vyšetřuje rozsah zorného pole, které se u glaukomu zmenšuje.

Léčba:

Terapie glaukomu je založená na snížení nitroočního tlaku. Jsou nasazovány oční kapky s účinnými látkami, které snižují tvorbu nitrooční tekutiny či urychlují odtok tekutiny z oka, další možností je laserová léčba, v podobě tzv. trabekuloplastiky či iridotomie, nebo se volí léčba chirurgická, kdy se vytváří umělý odtok, zavádějí se drenážní implantáty, pro hromadící se tekutinu.

Prognóza:

Neléčený glaukom vede ke slepotě. Terapie může proces zastavit či zpomalit.