Fibromyalgie patří mezi revmatická onemocnění. Častěji postihuje ženy. Mnoho lékařů však toho onemocnění neuznává. Neohrožuje sice život, ale velmi zhoršuje jeho kvalitu. Je totiž provázena generalizovanou bolestí svalů, šlach a kloubů bez toho, aby se našla organická příčina. Nezřídla se pojí s únavovým syndromem.

Příčiny vzniku fibromyalgie:

Doposud není přesně známé, co nemoc způsobuje. Jedná se pravděpodobně o souhru více aspektů. Roli hraje genetiky i vlivy vnějšího prostředí včetně stresů, fyzických traumat, infekce (hepatitida C, EBV, lymská borelióza), poruchy imunitního systému aj.

Jako nejpravděpodobnější se jeví, že lidé postižení fibromylagií mají snížený práh bolesti spojenou s neurotransmiterovou nerovnováhou v mozku. Je patrně změna v receptorech pro serotonin.

Příznaky:

Míra obtíží kolísá během dne i v delší době. Mohou být dny i týdny, kde je stav lepší a náhle se zhorší. Nekonstantní je intenzita během dne. Nejvýraznější jsou obtíže ráno.

 • Bolesti kloubů
 • Bolesti šlach a vazů
 • Brnění končetin
 • Pocity ztuhlosti
 • Dráždivý tračník
 • Bolesti hlavy
 • Poruchy spánku
 • Deprese a úzkosti
 • Snížená fyzická aktivita
 • Snadná unavitelnost
 • Chladné končetiny

Určení diagnózy:

Určení správné diagnózy je poměrně složité. Neexistují žádná laboratorní či zobrazovací vyšetření,která by byla pro tuto nemoc specifická. Diagnostika tedy stojí na fyzikálním vyšetření. Jedná o se testování vybraných bodů tlakem, tj. určení tlakové bolesti. Na každé půlce těla se testuje 9 bodů.

1. Záhlaví, kde se upíná šíjový sval

2. Krční páteř, v oblasti pátého a sedmého obratle

3. Trapézový sval

4. Sval nad hřebenem lopatky (supraspinatus)

5. Skloubení druhého žebra

6. U výběžku kosti pažní v loketním kloubu

7. Gluteální bod nacházející se v horním zevním kvadrantu hýždě

8. Bod na velkém chocholíku kyčelního kloubu

9. Oblast vnitřního tukového polštáře kolene

Dle reakce na tlak existuje hodnotící škála dle Koláře:

0 ‒ tlak na bod není bolestivý
1 ‒ bod je citlivý, ale bez tělesné reakce pacienta
2 ‒ bod je citlivý, až pacient ucukne nebo je bolestivá grimasa
3 ‒ bod je citlivý, pacient prudce ucukne
4 ‒ velká bolest, kvůli níž se vyšetření přeruší

Fibromyalgici vnímají vyšetření jako velmi bolestivé a bolesti často přetrvávají i několik hodin po skončení vyšetření.

Léčba fibromyalgika:

Léčba bývá velmi složitá, už z toho důvodu, že není přesně známá příčina. Bolesti se daří tlumit např. léky, jako jsou antidepresiva, antiepileptika, myorelaxancia či kortikoidy.  U těžších forem se podávají silnější analgetika. Při obtížích se spánkem je vhodné podat hypnotika.

Samotná farmakoterapie však nestačí. Je nutné kombinovat např. s rehabilitacemi, které jsou sestavovány pacientovi přímo na míru, masážemi, hydroterapií (perličkové koupele), psychoterapií. Je žádoucí zaměřit se i na stravu.