Fibrinogen je bílkovina patřící do skupiny koagulačních faktorů. Podílí se na srážení krve, koagulaci. Je syntetizován játry a z nich pak uvolňován do krevního řečiště, kde „spolupracuje“ s dalšími koagulačními faktory na srážení krve. V případě poškození, např. cévní stěny, je nutné, aby bylo poraněné místo „zalepeno“, vytvořila se zátka. Spouští se tedy tzv. koagulační kaskáda, v níž jsou postupně aktivovány různé koagulační faktory i fibrinogen. Ten je v průběhu reakce štěpen na fibrin, který vytváří nerozpustná vlákna zpevňující a stabilizují krevní zátku, koagulum. Takto ošetřené místo se pak lépe hojí, neuniká jím krev, a naopak neproniká jím do těla např. infekce.

Fibrinogen je reaktantem akutní fáze, tj. dochází k jeho zvýšení při akutním zánětu či při poškození tkáně. Než se z fibrinu stane nerozpustný vláknitý, je v podobě rozpustné v krevním oběhu, a právě tento je v krevním vzorku hodnocen.

Kdy se vyšetřuje fibrinogen?

Vyšetření fibrinogenu se provádí při podezření, potvrzení krvácivých či trombotických stavů. Může se jednat třeba o diagnostiku diseminované intravaskulární koagulace (DIC), kdy nedochází ke srážení krve, nebo naopak u poruch fibrinolýzy, tj. degradace fibrinu ‒ „rozpouštění“ krevních zátek.

Hodnoty fibrinogenu se též mění v průběhu zánětu v těle či při onemocnění jater, kdy může být tvorba fibrinogenu omezena.

Často bývá stanovován v rámci panelu sledujícího další parametry krvácivosti, např. společně s protrombinovým časem, fibrin degradačními produkty, jinými koagulačními faktory atd.

Vyšetření funkční aktivity fibrinogenu se provádí, pokud je podezření na vrozený či získaný nedostatek či poruchu funkce tohoto faktoru.

Hodnoty fibrinogenu:blood-test-1545982

Normální hodnoty znamenají, že je u pacienta normální krevní srážlivost. Udávaná hodnota se  může mezi laboratořemi mírně lišit, ale bývá mezi 2,0 a 4,5 g/l.

Snížení hodnot fibrinogenu:

Snížení hladin je spojené s krvácivými stavy.

  • Chronické

Poruchy tvorby fibrinogenuzískané, např. při poruchách funkce jater či výrazné podvýživě, nebo vrozené, tj. afibrinogenémie či hypofibrinogenémie.

  • Akutní

Krvácivé stavy, kdy je fibrinogen spotřebován, aby došlo k zástavě krvácení.

Snížení může též způsobit rychlé podání krevní transfuze.

Zvýšení hodnot fibrinogenu:

Jedná se o známku akutního zánětu a poškození tkání, zvýšené hodnoty jsou spojené s vyšší „srážlivostí“ krve.

  • Akutní infekce
  • Nádorová onemocnění
  • Akutní srdeční a mozkové příhody
  • Chronická zánětlivá onemocnění, např. autoimunitní jako revmatoidní artritida, glomerulonefritidy aj.
  • Vážný úraz
Hodnoty fibrinogenu mohou ovlivnit:
  • Léky

Snížit hladiny mohou, např. anabolické steroidy, mužské pohlavní hormony, fenobarbital, valproáty, streptokináza …

Zvýšit ho mohou např. hormonální antikoncepce, estrogeny,

  • Gravidita,
  • Kouření…