Erytropoetin je hormon, který je z 90 % produkován ledvinami, zbytek je syntetizován v játrech, a řídí tvorbu červených krvinek, tedy erytropoezu. Tvorba reaguje na stav organismu, tj. např. se zvyšuje při nedostatku kyslíku…

Jedná se o glykoprotein, který je složený ze 165 aminokyselin. Váže se na receptory, které jsou na povrchových membránách buněk, z nichž vznikají červené krvinky (erytrocyty).

Erytropoéza, tvorba erytrocytů se děje v kostní dřeni, kde se nacházejí hematopoetické kmenové buňky, které se mohou diferencovat do různých typů krevních buněk. To, do jaké buněčné linie se bude diferencovat, je řízeno přítomností hematopoetických růstových faktorů. Po vazbě erytropoetinu na receptory buněk, jsou aktivovány geny, které udají další vývoj buňky.

Erytropoetin ochraňuje erytroidní prekurzorové buňky před buněčnou smrtí (apoptózou), více buněk tedy přežívá, podporuje jejich dělení a vyzrávání do erytrocytů. Pokud erytropoetin chybí, dochází k odumírání prekurzorových buněk a omezení tvorby erytrocytů.

Nedostatek erytropoetinu provází anémie. Je možné tento stav léčit a podávat pacientům uměle vyrobení rekombinantní erytropoetin.

Jak a kdy se vyšetřuje:

Pro vyšetření erytropoetinu se provádí odběry žilní krve, na které se není nutné nějak předem připravovat. Výsledky jsou do ca 2 týdnů po odběrech.

Normální hodnoty jsou:

 • Muži: 9,60–26,0 U/l
 • Ženy: 11,0–30,0 U/lblood-2194498_960_720

Vyšetření se předepisuje v těchto případech:

 • Je přítomná anémie se sníženým počtem erytrocytů, či naopak je počet erytrocytů vysoký
 • U pacientů s chronickými nemocemi ledvin
 • U sportovců, EPO je nedovolený doping

Snížení koncentrace erytropoetinu:

 • Chronická ledvinná onemocnění, selhávání ledvin
 • Pacienti na dialýze, ta sice nahradí filtrační funkce ledvin, ale ne její endokrinní syntetické funkce
 • Nádorová onemocnění ledvin
 • Primární polycytémie

Zvýšená hladina erytropoetinu:

(produkce se zvyšuje, pokud je nedostatek erytrocytů, nedostatek kyslíku, při patologických procesech v ledvinách atd.):

 • Kuřáci
 • Sekundární polyglobulie, vlivem nedostatku kyslíku se tvoří více erytropoetinu, aby se tělu dostalo více kyslíku, je to např. u srdečních či plicních nemocí, také se s tím setkáváme u pobytů ve vysokých nadmořských výškách
 • Myelodysplastický syndrom, tj. narušení krvetvorby v kostní dřeni
 • Aplázie červené krevní řady, kdy chybí jen erytrocyty
 • Akutní myeloidní a lymfatická leukémie
 • Polycystóza ledvin
 • Nádor nadledvinek, feochromocytom
 • Nádor ledvin či jater
 • Vznik nádoru, který také jako ledviny tvoří erytropoetin
 • Plicní nemoci
 • Srdeční nemoci
 • Užívání erytropoetinu jako dopingu