Epilepsie je velice nepříjemné onemocnění. V článku se dozvíte jaké příznaky má epilepsie. Vždy také záleží na „síle“ epilepsie.

Epilepsie obecně

Epilepsie příznaky je řazena mezi onemocnění mozku. Výskyt epilepsie se uvádí asi u 1 člověka ze 100 lidí.
Epilepsie může být vrozená nebo následkem úrazu či poranění.

Epilepsie příznaky a projevy

U jednoduchých záchvatů se epilepsie se projevuje poruchymi postižených oblastí (např hmat, myšlení). Komplexní parciální záchvaty se projevují automatickými pohyby (mrkání). Je i narušené vědomí a bývá porucha paměti.

Generalizovaný záchvat bez křečí – tzv. ABSENCE, záchvat postihující celý mozek, projevuje se náhlou a krátkou poruchou vědomí. Projeví se strnulým pohledem a přerušením práce, nebo jiné činnosti. Po odeznění se vědomí téměř okamžitě vrací do normálu a člověk ani nemusí vědět že k něčemu došlo (i když to většinou ví, jen neví co se dělo).

Generalizovaný záchvat s křečemi – klasický obraz toho, co si lidé představí pod pojmem epilepsie. Jde o křeče a výpadek vědomí. Záchvat trvá několik minut a pak ještě několik minut (až hodin) trvá, než se člověk dostane zpět do normálu.

Zdroje článku:
1) http://cs.wikipedia.org/wiki/Epilepsie