Dyspepsie je souhrnné pojmenování trávicích obtíží. Jedná se tedy o komplex příznaků. Patří sem např. nechutenství, nevolnosti, pálení žáhy, pocit plnosti atd.

Nejčastěji se setkávám s dyspepsií, která je označována jako funkční porucha, jelikož se mnohdy nenajde fyzická příčina potíží, dělíme ji na dyspepsie horního (dráždivý žaludek) a dolního typu (dráždivý tračník). Jsou však také dyspepsie, které jsou organické a sekundární, tj. vznikají v důsledku jiných onemocnění, požití nevhodné stravy, toxinů aj.

Příčiny funkční dyspepsie:

 • Změny a poruchy v motilitě trávicího systému
 • Zvýšená citlivost trávicí soustavy k vnitřním i vnějším vlivům
 • Porucha regulace, komunikace mezi centrální nervovou soustavou a trávicím traktem
 • Nerovnováha v neurotransmiterech, mnohé se uplatňují i v trávicím traktu, např. serotonin
 • Psychické stresy
 • Genetické vlivy
 • Psychiatrické nemoci
 • Postinfekční změna trávení

Orgánové a sekundární dyspepsie:

 • Střevní záněty
 • Žaludeční a dvanácterníkové vředy
 • Poruchy funkce jater a žlučových cest
 • Infekce trávicího traktu
 • Nádory trávicího traktu
 • Nemoci ledvin včetně ledvinného selhávání
 • Nemoci srdce
 • Některé léky
 • Toxické látky
 • Intolerance a alergie na potraviny

Příznaky dyspepsie:

 • Nechutenství, tj. anorexie, vinou nepříjemných pocitů po jídle se může pacient jídlu vyhýbat nebo nemá na jídlo vůbec chuť
 • Nevolnost
 • Zvracení
 • Pálení žáhy
 • Pocit plnosti v trávicím traktu
 • Nedefinované bolesti břicha, tlak, nepohoda
 • Kručení a škrouhání v břiše
 • Plynatost a zvýšený odchod plynů
 • Nadmutí
 • Poruchy vylučování, tj. průjem nebo zácpa

Určení diagnózy:

Než je vyřčena diagnóza funkční dyspepsie, je nutné vyloučit tu orgánovou či sekudnární, tedy odhalit nemoci, které mohou ovlivňovat trávicí trakt.

 • Důležitý je odběr anamnézy, přesně se pacienta vyptat na obtíže, jejich charakter, trvání…, také na léky, které bere, některé by mohly mít negativní vliv na trávicí systém.
 • Laboratorní vyšetření krve – vyloučení přítomnosti zánětu, glykémie, urea, kreatitin, jaterní enzymu, bilirubin, amylázy, minerály, známky alergie, např. na potraviny, autoprotilátky, které by svědčily pro přítomnost Crohnovy nemoci aj.
 • Vyšetření moči, zda není infekce, poruchy funkce ledvin
 • Vyšetření stolice na přítomnost infekce
 • Zobrazovací metody – vyšetření trávicího traktu s použitím ultrazvuku, CT, ale hlavně se využívají endoskopická vyšetření s odběrem vzorků, včetně vyšetření na přítomnost Helicobactera pylori v žaludku.
 • Může se též provést vyšetření ledvin, hrudníku
 • Vyšetření psychologické

Léčba dyspepsií:

Léčba orgánových a sekundárních dyspepsií se řídí dle příčiny, která je způsobila. U funkční dyspepsie je to o něco složitější, protože se neví, co ji způsobuje. Léčba vyžaduje, aby pacient aktivně spolupracovat a bývá dlouhodobá.

Léčba funkční dyspepsie:

Nefarmakologická
 • Poučit pacienta o jeho nemoci, ubezpečit, že není nebezpečná, neohrožuje život
 • Psychoterapie
 • Změna stravovacího režimu, vyřadit některé potraviny, jíst menší dávky atd.
 • Přestat kouřit, pít alkohol i kávu
Farmakologická
 • Mohou se využít spasmoanalgetika, která tlumí bolesti a křeče
 • V případě žaludečních obtíží např. antacida či blokátory protonové pumpy
 • Preparáty na mírnění průjmu či naopak projímadla
 • Léky snižující plynatost
 • Psychiatrické léky, tj. antidepresiva…