Dyskalkulie je vývojová porucha učení, v tomto případě má dítě problémy s učením matematiky. Dokud není určena diagnóza, může být dítě považováno za líné, či dokonce hloupé. Ale dítě samo nemůže tento svůj handicap ovlivnit. Potřebuje pomoc.

Jak dyskalkulie vzniká:

Tato porucha vzniká při vývoji mozku, je tedy dána geneticky, či může dojít k narušení mozku v průběhu porodu. Je narušeno centrum v mozku, které ovládá matematické funkce a myšlení. Z této poruchy dítě nevyroste. Provází ho do dospělost, celý život.

Ostatní funkce mozku jsou většinou nenarušené. Děti mohou být v některých oblastech i nadprůměrné.

Projevy dyskalkulie:

 • Porucha prostorového vnímání, kdy dítě selhává v geometrii, má problémy s rýsováním, obkreslováním, rozmisťováním geometrických tvarů či těles v prostoru.
 • Problémy se čtením matematických symbolů
 • Problémy se psaním čísel, neúhledné, pokaždé mají jinou velikost
 • Zaměňování čísel, např. 6 a 9, 28 a 82 atd.
 • Zapomínání psaní čísel
 • Nepochopení významu číslice
 • Neschopnost psaní číslic v zadaném pořadí
 • Špatné pochopení psané úlohy
 • Špatné chápání ústně zadávaného zadání
 • Neschopnost vyvozovat, odvozovat či si pamatovat matematické operace a postupy
 • Potíže s počítáním, např. násobením, dělením
 • Špatně ukazuje počty, např. prsty kolik tvarů je na kartičce
 • Dělá v chyby v určování větší vs. menší, více vs. méně
 • Narušení zrakového vnímání
 • Zhoršení orientace v čase, hůře určuje hodiny, ale také dny, měsíce…

Je dítě dyskalkulik?people-316506_960_720

Na tuto otázku může dát rodičům odpověď jen vyškolený pracovník, nejčastěji v pedagogicko-psychologické poradně či psycholog atd. Při diagnostikování jsou využívány speciální testy, které prověří matematické dovednosti dítěte.

K vyšetření se musí rodiče objednat sami. Většinou si všimnou, že jejich dítě má s matematikou problémy, nebo je upozorní vyučující.

Pokud je určena diagnóza dyskalkulie, je dítěti zajištěn během matematiky jiný přístup vyučujícího. Ten přihlíží i individuálním potřebám dítěte.

Existují však i školy, kde jsou speciální třídy, kde jsou učitelé zběhlí ve výuce dyskalkuliků.

Jak pracovat s dítětem s dyskalkulií:

 • Je vhodné minimalizovat obtíže, což je možné manipulací předměty či doprovodem slovními komentáři, jedná se tzv. „myšlení nahlas“. Dítě si tak má lépe pod kontrolou postup a chyby si většinou okamžitě všimne.
 • Věnujeme se hlavně oblastem, v nichž má dítě největší problémy.
 • Pokud je dítě postaveno před složitější úkol, je dobré postup rozdělit do menších kroků. Ty si dítě snáze zautomatizuje a pak postupně vzájemně propojí.
 • Je dobré trénovat soustředění.
 • Důležité je také důležité obměňovat úkoly.
 • Dětem též pomáhají pomůcky, např. když vidí metr, mají zadání stále na očích, zadání v podobě obrázků atd.
 • Doporučuje se také, aby si děti psaly vlastní taháky, přizpůsobují si je svým potřebám a zároveň se při jejich psaní učí.