Dialýza je léčebnou metodou, která se uplatňuje u pacientů se sníženou funkcí ledvin. Obecně můžeme říct, že se jedná o „umělou ledvinu“.

Princip metody:

Dialýza je založená na principu polopropustné membrány. Pacientova krev je vedena pomocí kanyl vedena do přístroje, kde je zvnějšku omývána proudícím dialyzačním roztokem, do kterého přestupují škodliviny z krve, snižuje se koncentrace iontů, odvádí se i nadbytek vody, tedy vše, co se normálně vyloučí močí. Krevní buňky membránou kanyly nepřestupují. Očištěná krev se poté vrací zpět do pacienta. Dialýza trvá asi 4−5 hodin a provádí se přibližně 3x týdně. Pacient dojíždí na specializované dialyzační pracoviště. Je usazen, napojen na dialyzační přístroj.

Další možností je peritoneální dialýza, kterou je možné provádět v pohodlí domova. Blána vystýlající břišní, pobřišnice, dutinu funguje jako polopropustná membrána. Během dialýzy je do dutiny břišní pomocí katetru zaveden dialyzační roztok. Katetr je předtím zaveden v celkové narkóze přes kůži do břišní dutiny. Vstupní místo je blízko pupku. Jeho zevní část má na konci závit, na který se napojí vak s roztokem. Napouští se cca 2 litry roztoku a ten v břiše zůstává asi 4−6 hodin. Odpadní látky z krve přecházejí do dialyzačního roztoku, který se vypustí.

Příprava pacienta k hemodialýze:

Před dialýzou je nutné zajistit místo, kde se pacient napojí na kanyly přístroje. Většinou vstup do cévy zajišťuje cévní chirurg. Nejčastěji na horní končetinu se našije umělá spojka mezi žílou a tepnou, tj. AV shunt. Tento shunt musí zůstat stále průchodný a do něj se zavedou při každé dialýze hadičky vedoucí do dialyzačního přístroje.

Před zavedením shuntu je vhodné pacienta očkovat proti hepatitidě B.

Indikace dialýzy:

Pacienti s chronickým ledvinným selháním jsou na dialýze závislí. Mnohdy je nutné využít dialýzu i u akutního ledvinného selhání či kumulaci škodlivin či iontů z jiných příčin.  U ledvinných poruch se v těle kumulují toxické látky, ale také minerály, např. draslík, vápník aj. i voda jako taková, což zatěžuje krevní oběh, ale minerály také působí např. na srdeční sval, ovlivňují jeho práci, může dojít k fibrilacím i srdeční zástavě,

Komplikace dialýzy:

Přestože je dialýza velmi prospěšnou a život zachraňující, má také své komplikace. Je nutné dodržovat přesně daný režim pít dané množství tekutin, upravit stravu. Vzhledem k tomu, že mají pacienti shunt do cévního řečiště, jsou ohroženi infekcemi, otravou krve, endokarditidou. Může také dojít k uzávěru shuntu s nutností jej předělat, stejně ta je nutné jej odstranit při infekci. Dialýza s sebou takové nese změny v krevním tlaku.

Přínos dialýzy:

Nahrazuje funkci ledvin, při akutním ledivnném selhání či při kumulaci škodlivin z jakéhokoli důvodu zachraňuje život, také jej u chronicky nemocných prodlužuje, ti pak mají  možnost dočkat se transplantace ledviny.