Dekubitus – proleženina je místní (lokalizované) poškození buněk/tkáně způsobená poruchou mikrocirkulace a nedostatku kyslíku pro tkáň. Postihuje nejen kůži, ale i svaly, šlachy, a dokonce kosti.

Dekubitus vzniká jako následek:

 • Dlouhodobého přímého tlaku
 • Tření např. kůže o prostěradlo
 • Střižné síla – kombinace předchozích zmíněných faktorů

Rizikové faktory pro vznik dekubitu:

 • vlhkost – např. při inkontinenci pacienta, pocení…
 • mobilitaneschopnost pohybu u nemocného, lidí v bezvědomí aj.
 • poruchy inervace – pacient nevnímá bolest, tlak
 • věk – s věkem narůstá zranitelnost tkání a zhoršuje se regenerace;
 • strava – poruchy výživy – podvýživa, obezita
 • teplota, přidružená onemocnění
 • poruchy imunitního systému – např. diabetes
 • poruchy periferního prokrvení

Klasifikace dekubitů

 • 1.  stupeň – překrvení se zblednutím
 • 2. stupeň – povrchové poškození kůže – puchýř aj.
 • 3. stupeň – zvředovatění kůže, postupuje do hlubších vrstev kůže
 • 4. stupeň – odumírání tkání se šíří na sval
 • 5. stupeň – odumírání postupuje svalem, je zničen, dochází k poškození kosti či infikace odumřelé tkáně a hnisání

Místa výskytu – nejčastěji:

 • křížová oblast
 • paty
 • kotníky
 • zevní hrany chodidel
 • oblasti v okolí kyčelních kloubů
 • kolena

Prevence:

 • udržovat pokožku pacienta čistou a suchou
 • zamezit dlouhodobému setrvávání v jedné poloze – polohování
 • použít speciální antidekubitální matrace
 • používat ložní prádlo z prodyšných materiálů
 • používat chrániče predisponovaných částí těla – chránič pat
 • zhodnotit stav pacienta – nutriční podpora
 • ošetřování kůže speciálními přípravky
 • kompenzace chorob – např. infekcí, diabetu
 • včasná mobilizace pacienta

Léčba:

konzervativní

 • debridement – odstranění veškeré nekrotické tkáně, povlaků za spodiny dekubitu
 • lokální léčba infekcí v dekubitu  – antibiotické masti, krytí, prevence reinfekce
 • zajištění vhodné vlhkosti v ráně
 • podpora hojivých procesů – růstu granulační a epitelizační tkáně,
 • ochrana hojících se míst – vytvořené granulační a epitelizační tkáně.
 • průběžné hodnocení rány a stavu pacienta– zapisovat do dokumentace její stav, ale i způsob ošetřování, záznam bolesti, nutrice, hydratace, možné doplnit fotodokumentací aj.
 • zajištění návaznosti a pokračování péče
 • doplnění léčby o např. psychoterapii, pomoc s řešením sociální situace pacienta aj.

chirurgická

Chirurgicky jsou léčeny dekubity 3. – 4. stupně. Je nutné zvážit celkový stav pacienta a také prognózu.

 • provádí se excize (vyříznutí) vředu do zdravé tkáně
 • odstraňují se kostní výběžky, poškozené kosti, někdy je nutné zvolit i resekci kloubu aj.

Komplikace:

 • infekce v dekubitu, může přejít do celého těla
 • dlouhodobá léčba rány jodovými preparáty může působit problémy se štítnou žlázou
 • komplikace spojené s nežádoucími účinky v případě nutnosti podat antibiotika