Mozkové cysty jsou nezhoubné útvary v mozku. Mohou být vrozené, ale také získané. Mnohdy jsou parazitárního původu. Cysty mohou působit značné obtíže dle lokalizace v mozkové tkáni.

Příznaky:

Příznaky jsou různorodé, dle umístění cysty a její velikosti. Cysta může utlačovat okolní tkáň a tím působit např. poruchy řeči, koordinace, zraku, citlivosti, s přítomností cysty se zvyšuje i nitrolební tlak, může způsobovat epileptické záchvaty aj.

Vyšetření odhalující cysty:

V diagnostice mozkových cyst dominuje využití zobrazovacích metod, jakými je CT nebo magnetická rezonance, je možné využít při nich i kontrastní látku, jež cystu ještě více zvýrazní.

Druhy cyst:

Arachnoidální cysta

Jedná se o vrozenou cystu vycházející z arachnoidey (pavučnice), tedy měkké pleny mozkové, což je dáno zdvojením její vrstvy.

Sice se vyvíjí již v dětském věku, ale odhalena může být až v dospělosti, častěji pak u mužů.

Léčba arachnoidální cysty:

V případě, že se jedná o náhodný nález, který nečiní žádné obtíže, pacient se pouze sleduje, neléčí se.

Pokud se přidruží nějaké symptomy, komplikace je nutné zasáhnout, což se děje operativně narušením stěny cysty, aby mohl hromadící se obsah ‒ mozkomíšní mok vytékat do likvorových cest. V případě, že cysta blokuje tok mozkomíšního moku v likvorových cestách, zavádí se tzv. shunt, který cesty drénuje.

Výjimečně se cysta i s pouzdrem odstraňuje chirurgicky.

Koloidní cysta

Tato cysta se nachází ve 3. mozkové komoře. Formuje se již v průběhu vývoje mozku. Nemusí činit žádné obtíže a může být jen náhodně objevena v dospělosti. Může však i blokovat tok mozkomíšního moku a způsobit hydrocefalus (zvýšený obsah tekutin v lebce, což zapříčiní zvýšení nitrolebního tlaku a útlak mozkové tkáně).

Léčba:

Drenáž cysty nebo její odstranění, což je velmi složité vzhledem k jejímu umístění.

V případě malých asymptomatických cyst se volí pozorování.

Dermatoidní cysta

Vyvíjí se již nitroděložně a symptomy se mohou objevit kdykoli v průběhu života. Tyto cysty obsahují zárodečné buňky, které mohou vytvořit jakoukoli tkáň, proto i v cystě mohou být např. vlasy, zuby, mazové žlázky…

Léčba:

Tento typ cysty je chirurgicky odstraňován. Pokud není kompletně odstraněna, může dojít k recidivě. Růst může být velmi pomalý, takže symptomy se mohou objevit až za mnoho let.

Další druhy cyst:

Dalšími z cyst jsou např. epidermoidní cysta, pineální cysta (dutina ve tkáni mozkového nadvěsku ‒ šišinky).

Cysty mohou provázet i nádorová onemocnění. Nejčastěji se pojí s hemangioblastomy, astrocytomy aj.

Existují též infekční cysty, nejčastěji jsou na vině parazité, např. Echinococcus, což je červ, jenž se do těla dostane spolu s kontaminovanou potravou. Než dojde k vyjádření symptomů, může infekce probíhat roky. Nejvíce se pak projevuje zvýšením nitrolebního tlaku, epileptickými záchvaty. Léčba parazitárních cyst bývá chirurgická s odstraněním cysty a podáváním antiparazitik.